81%

Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (čtvrté - doplněné vydání)

Autor:
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
Nakladatel:IN-EL, spol. s r. o.
ISBN:80-86230-36-8
EAN:9788086230368
Termín:
Pořadí vydání:4.
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Editor:Jan Lojkásek
Typograf:Jan Lojkásek
Rozsah (počet stran):188
Formát (výška x šířka):257 x 182 mm
Vazba:měkké desky, lepená brožura oříznutá po třech stranách
Materiál:kniha
Edice:Dílenská příručka

Anotace

Již čtvrté - doplněné vydání této velmi žádané příručky přináší osvědčená témata pro projektování, montáž, rekonstrukce, opravy, provoz, údržbu a revize elektrických instalací v bytové a občanské výstavbě a doplňuje je jednak o aktuální požadavky technických norem a legislativních předpisů souvisejících s členstvím naší republiky v EU, jednak o témata, která požadovali čtenáři předchozích vydání této příručky. Příručka obsahuje základní kritéria pro projektování a provádění elektrických instalací v bytových domech, rodinných domcích a objektech občanské výstavby. I v tomto čtvrtém vydání je kladen důraz na provádění elektrických instalací v nástavbách, dostavbách, vestavbách, částečných či celkových rekonstrukcích (např. bytových jader včetně nejnovějších zkušeností s aplikací nových výrobků pro koupelny) jednotlivých bytů nebo kompletních elektrorozvodů v objektu. Příručka se podrobně věnuje problematice projektování vnitřních elektrických rozvodů včetně stanovení vhodných elektrických spotřebičů dle parametrů domácnosti, určování vnějších vlivů a zásadám při jejich stanovování včetně vzorového ""Protokolu o určení vnějších vlivů"" (s upozorněním na nejnovější požadavky související s bezpečným únikem osob z objektů). V návaznosti na specifické vnější vlivy jsou uvedeny příklady postupů pro volbu a ukládání elektrických zařízení u vybraných stavebních konstrukcí v souladu s ČSN 33 2000-5-51. Čtenář se seznámí i s podmínkami používání různých svítidel určených pro zabudování do podhledů a nábytku, které jsou v současné době zapracovány do publikací IEC a které v ČR dosud nejsou zavedené a jejich absence působí problémy projektantům. Obsah příručky je rozdělen do několika kapitol: projektování elektrických rozvodů, popis hlavních částí elektrických rozvodů v bytových domech a administrativních budovách (včetně dopadů nových tarifů za odběr elektřiny), rozváděče, rozvodnice a elektroměrová jádra, elektrické přístroje (základní rozdělení, použití), montáž elektrických rozvodů (základní pravidla), základní filozofie ""inteligentního domu"" a základy volby elektrických spotřebičů v domácnosti dle velikosti domácnosti a velikosti obývaného bytu. Toto čtvrté vydání je doplněno o možnosti modernizace starších elektrických rozvodů pomocí nových přístrojů a o elektrické instalace a zařízení určené pro venkovní použití. Aktualizována je kapitola pojednávající o elektrických zařízeních plaveckých bazénů a jiných nádrží a doplněna kapitola pojednávající o elektrických instalacích v prostorách s vanou nebo sprchou a umývacím prostorem. Elektrotechnické veřejnosti se tak dostává do rukou příručka, která představuje standard požadavků na znalosti vedoucích elektrotechniků pro elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (mimo elektrické instalace v objektech se shromažďovacími prostory a ve výškových budovách). Příručka je určena jednak jako učební pomůcka pro žáky elektrotechnických učilišť a středních odborných škol, jednak jako pomůcka pro přípravu ke zkouškám a přezkušování, případně certifikaci odborné způsobilosti vedoucích elektrotechniků pro elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě. Stejně tak poslouží i projektantům, revizním technikům a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Žánr a kategorie knihy Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (čtvrté - doplněné vydání)

Odborná a technická literatura