75%

Revitalizace toků

Revitalizace toků
Revitalizace toků
Autor:
Podtitul:Příspěvek k problematice úprav vodních toků
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
Revitalizace toků
Revitalizace toků
Nakladatel:Vysoké učení technické v Brně/nakladatelství VUTIUM
ISBN:978-80-214-3942-9
EAN:9788021439429
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Typograf:Jan Janák
Rozsah (počet stran):290
Vazba:měkké desky, lepená brožura oříznutá po třech stranách
Materiál:kniha

Anotace

Publikace je věnována problematice dlouhodobého rozvoje říční sítě. V posledních stoletích byl středoevropský prostor ovlivňován lidskou činností tak výrazně, že v mnoha lokalitách došlo k nevratným změnám. Tyto zásahy byly v mnoha případech i z dnešního hlediska nevyhnutelné, v mnoha případech byly nutné z pohledu konkrétní situace té doby, mnohdy zachránily tisíce životů. Na druhou stranu nenávratně zasáhly do říčního ekosystému. Právě revitalizace vodních toků a jejich okolí ukazují možnost návratu ke stavu bližšímu stavu přirozenému, zlepšení jakosti vody a zvýšení druhové diverzity. Úpravou by ale neměla být výrazně narušena stávající úroveň protipovodňové ochrany, naopak zvýšenou krajinnou retencí by se tato ochrana měla prohloubit.

Žánr a kategorie knihy Revitalizace toků

Odborná a technická literatura