74%

Katastrálny zákon

978-80-7380-380-3
978-80-7380-380-3
Autoři:, Peter Vojčík, Eva Barešová
Podtitul:s porovnaním úpravy v Českej republike
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
978-80-7380-380-3
978-80-7380-380-3
Nakladatel:Aleš Čeněk
ISBN:978-80-7380-380-3
EAN:9788073803803
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání slovenština slovenština
Rozsah (počet stran):416
Vazba:vázaná
Materiál:kniha

Anotace

Komentár zákona o katastri nehnuteľnosti a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, teda katastrálneho zákona, platného v Slovenskej republike je doplnený komentárom o porovnateľnej právnej úprave platnej v Českej republike. Tento komparatistický prístup umožňuje čitateľovi rozšíriť si znalosti z pozemkového práva o českú právnu úpravu a umožňuje aj dôslednejšie pochopenie a výklad jednotlivých právnych inštitútov upravených v platnom katastrálnom zákone. Pri jednotlivých ustanoveniach sú uvedené judikáty a to ako zo súdov v Slovenskej republike tak aj z Českej republiky. Na viacerých miestach je komentár doplnený o názory Úradu geodézie, kartografie a katastra SR uverejnené v Bulletine, ktorý tento úrad vydáva. Publikácia obsahuje aj vyhlášku, ktorou sa vykonáva katastrálny zákon a vyhlášku, ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra. V závere je uvedený stručný výklad o nadobúdaní vlastníckeho práva v Maďarsku.

Žánr a kategorie knihy Katastrálny zákon

Naučná » Společenské vědy