73%

Řízení a hodnocení energetických procesů výrobních podniků pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti dle vybraných metod systému Performance Measurement

978-80-7454-348-7
978-80-7454-348-7
Autor:
Podtitul:Teze disertační práce
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
978-80-7454-348-7
978-80-7454-348-7
Nakladatel:Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
ISBN:978-80-7454-348-7
EAN:9788074543487
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Rozsah (počet stran):46
Vazba:měkké desky, brožura sešitá drátěnou sponkou
Materiál:kniha

Anotace

V tezích disertační práce autor předkládá návrh postupu při plnění cíle disertační práce. Cílem disertační práce je vytvoření zásad a principů řízení a hodnocení výkonnosti energetických procesů výrobních podniků. Hlavním cílem práce je zhodnotit současný stav řízení a hodnocení výkonnosti energetických procesů ve výrobních podnicích se zaměřením na efektivní řízení energetiky a optimalizaci procesů. Výstupem práce bude tedy návrh osnovy metodického postupu řízení a hodnocení výkonnosti energetických procesů pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti dle vybraných metod systému Performance Measurement. Struktura ukazatelů výkonnosti bude obecně použitelná pro energetické procesy průmyslových podniků. Dále bude zpracován návrh základních ukazatelů pro komplexní hodnocení výkonnosti procesů probíhajících v útvarech energetiky. V úvodu jsou vysvětleny důvody volby daného tématu. V další kapitole autor prezentuje současný stav řešené problematiky. Ve třetí kapitole definuje cíle a hypotézy disertační práce, v navazujících kapitolách pak vymezuje teoretický rámec, zvolené metody zpracování, experimentální část, výsledky a přínosy.

Žánr a kategorie knihy Řízení a hodnocení energetických procesů výrobních podniků pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti dle vybraných metod systému Performance Measurement

Učebnice » Učebnice pro vysoké školy