65%

Riadenie úverového rizika v kontexte zvyšovania finančnej výkonnosti komerčnej banky

978-80-7454-359-3
978-80-7454-359-3
Podtitul:Teze disertační práce
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
978-80-7454-359-3
978-80-7454-359-3
Nakladatel:Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
ISBN:978-80-7454-359-3
EAN:9788074543593
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání slovenština slovenština
Rozsah (počet stran):42
Vazba:měkké desky, brožura sešitá drátěnou sponkou
Materiál:kniha

Anotace

Svetová finančná kríza zmenila ponímanie a charakter rizika bankových inštitúcií, odhalila slabiny bankovej regulácie a vyžiadala si záchranné balíky zamerané na podporu bankového sektora vo všetkých významných krajinách sveta. Hlavným cieľom dizertačnej práce je návrh možností optimalizácie kapitálových požiadaviek komerčných bánk v aktuálnom regulačnom systéme Basel III. vo vzťahu k výkonnosti a konkurenčnej schopnosti komerčných bánk. Podmienkou splnenie hlavného cieľa je analyzovať dopady zavedenia nových regulačných pravidiel Basel III na výkonnosť bankového sektora, porovnať metódy riadenia úverového rizika a identifikovať faktory ovplyvňujúce konečnú výšku regulačného kapitálu. V tejto súvislosti budeme osobitnú pozornosť venovať prístupu interných ratingov.

Žánr a kategorie knihy Riadenie úverového rizika v kontexte zvyšovania finančnej výkonnosti komerčnej banky

Učebnice » Učebnice pro vysoké školy