76%

Metodika optimalizace montážních pracovišť v českých podnicích

978-80-7454-358-6
978-80-7454-358-6
Autor:
Podtitul:Teze disertační práce
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
978-80-7454-358-6
978-80-7454-358-6
Nakladatel:Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
ISBN:978-80-7454-358-6
EAN:9788074543586
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Rozsah (počet stran):40
Vazba:měkké desky, brožura sešitá drátěnou sponkou
Materiál:kniha

Anotace

Disertační práce je zaměřena na optimalizaci výrobních procesů, přesněji montážních pracovišť. Hlavním cílem je na základě známých principů, metod a nástrojů z oblasti „Lean“ a průmyslového inženýrství navrhnout obecnou metodiku pro optimalizaci montážních pracovišť, která bude přizpůsobena podmínkám podniků působících na území České republiky. První část práce je věnována teoretickým východiskům v dané oblasti, jako je definice základních pojmů, popřípadě jednotlivých metod souvisejících s procesem optimalizace. Rovněž je zde zaměřena pozornost na rešerši dostupných zdrojů, pojednávajících o optimalizaci pracovišť. Druhá část se zabývá vymezením hlavních a dílčích cílů a formulací hypotéz disertační práce. V další části je uveden rámcový postup spolu s použitými metodami zpracování. Stěžejní kapitola je věnována hlavním výsledkům disertační práce, tedy návrhu vlastní metodiky optimalizace montážních pracovišť. Velmi důležitou část práce tvoří ověření navrhované metodiky v praxi. V rámci tohoto ověřování byla metodika použita v několika výrobních společnostech napříč průmyslovým odvětvím. V závěrečném bloku jsou potom nastíněny přínosy disertační práce, a to jak pro teorii a výuku, tak i praxi.

Žánr a kategorie knihy Metodika optimalizace montážních pracovišť v českých podnicích

Učebnice » Učebnice pro vysoké školy