57%

Přední klenot zemský

Přední klenot zemský
Přední klenot zemský
Autor:
Podtitul:Větší zemský soud království českého v době rudolfínské
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
Přední klenot zemský
Přední klenot zemský
Nakladatel:Auditorium
ISBN:978-80-87284-38-4
EAN:9788087284384
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Typograf:Petr Bělovský
Rozsah (počet stran):412
Vazba:lepená brožura, obálka s chlopněmi
Materiál:kniha

Anotace

Větší zemský soud, konstituovaný v polovině 13. století za vlády Přemysla Otakara II., patřil po dlouhá staletí k nejvýznamnějším orgánům veřejné moci na půdě českého království. Nebyl jen nejprestižnějším a nejuznávanějším orgánem justičním, výlučně příslušným ve sporech o deskové statky, ale jeho kompetence přesahovaly i do oblasti správní a politické. Jeho přísedící, mezi nimiž čestné místo tradičně zaujímali nejvyšší zemští úředníci, tvořili užší královskou radu a výrazným způsobem ovlivňovali osudy celého českého státu. Zemský soud také plnil úlohu normotvornou a tzv. obecnými nálezy (jejichž význam byl ale v raném novověku za zenitem) mohl dotvářet podobu šlechtického práva. Je proto paradoxní, že česká právní historie nevěnovala dodnes tomuto klíčovému orgánu pozornost. Předkládaná kniha se snaží zaplnit do jisté míry tuto mezeru, shrnuje na základě archivního bádání dosavadní znalosti o vzniku, kompetencích a složení zemského soudu a podrobně mapuje jeho personální obsazení v době vlády císaře Rudolfa II.

Žánr a kategorie knihy Přední klenot zemský

Naučná » Společenské vědy