53%

Tepelná ochrana a energetika budov

Tepelná ochrana a energetika budov
Tepelná ochrana a energetika budov
Autor:
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
Tepelná ochrana a energetika budov
Tepelná ochrana a energetika budov
Nakladatel:Informační centrum ČKAIT, s. r. o.
ISBN:978-80-87438-48-0
EAN:9788087438480
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Rozsah (počet stran):172
Formát (výška x šířka):210 x 148 mm
Vazba:měkké desky, lepená brožura oříznutá po třech stranách
Materiál:kniha

Anotace

Kniha je určena pro stavební inženýry s hlubším zájmem o problematiku tepelné ochrany budov. Text pomůcky vychází důsledně z ČSN 73 0540 – část 2:2011. Je rozdělen do kapitol podle hodnocených kriterií a to od kriteria hodnocení součinitele prostupu tepla až po kriterium energetické hodnocení budov. Kromě vysvětlení fyzikálních zákonitostí spojených s návrhem a hodnocením stavebních konstrukcí a budov uvádí i návody k podrobnému výpočtovému hodnocení včetně příkladů výpočtů s využitím výpočetní techniky. Příklady hodnocení jednotlivých kriterií jsou uváděny s využitím sofwaru tepelně technických programů od doc. Dr. Ing. Z. Svobody. Součástí každé kapitoly je také souhrn platných normových požadavků a návody pro navrhování z hlediska stavební tepelné techniky. Součástí publikace je i kapitola, zabývající se ekologickými stavebními materiály a rozsáhlá pasáž, pojednávající o navrhování a hodnocení objektů podle nového energetického zákona a jeho prováděcí vyhlášky. Krátce je zmíněno i komplexní environmentální hodnocení staveb. V závěru knihy jsou shrnuty zásady pro navrhování energeticky úsporných budov.

Žánr a kategorie knihy Tepelná ochrana a energetika budov

Odborná a technická literatura