86%

Český lokální a regionální tisk mezi lety 1989 a 2009

Český lokální a regionální tisk mezi lety 1989 a 2009
Český lokální a regionální tisk mezi lety 1989 a 2009
Autor:
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
Český lokální a regionální tisk mezi lety 1989 a 2009
Český lokální a regionální tisk mezi lety 1989 a 2009
Nakladatel:Masarykova univerzita
ISBN:978-80-210-6478-2
EAN:9788021064782
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyky:Jazyk vydání čeština čeština
Jazyk vydání angličtina angličtina
Rozsah (počet stran):340
Formát (výška x šířka):210 x 148 mm
Vazba:měkké desky, lepená brožura oříznutá po třech stranách
Materiál:kniha

Anotace

Ke klíčové proměně společenského systému a specificky i mediálního systému docházelo v České republice po roce 1989. Průběh a podoba takzvané strukturální transformace českých médií je zmapována pouze okrajově, především se zaměřením na politické a ekonomické aspekty této proměny a na celostátní média. Subsystém lokálního a regionálního tisku je v tomto diskurzu spíše opomíjený, ačkoliv právě na jeho úrovni dochází k silné identifikaci čtenářů s danými médii a v průběhu transformace lokálního a regionálního tisku došlo k zásadním změnám, které otevírají nové teoretické i empirické otázky. Vycházíme tedy z teoreticky popsaných aspektů strukturální transformace a aplikujeme je na případ českého lokálního a regionálního tisku. Pro naši práci jsme vybrali jako relevantní činitele procesu strukturální transformace: (de)regulaci, privatizaci, koncentraci vlastnictví na úrovni mediálního systému, centralizaci, racionalizaci a (de)lokalizaci na úrovni mediální organizace. Zaměřujeme se přitom především na hledání odpovědi na otázku, zda v rámci strukturální transformace dochází u lokálního a regionálního tisku k rozmělňování jeho lokálních charakteristik. Analýzu transformačních trendů jsme provedli prostřednictvím metod dotazníkového šetření, analýzy dokumentů, hloubkových rozhovorů a obsahové analýzy. Zmapovali jsme strukturální proměnu subsystému tisku a vliv sledovaných činitelů na její průběh. Analýza transformačních procesů ukázala, že na úrovni zkoumaného subsystému může docházet k zásadnímu ohrožení plurality tisku, a to zejména v důsledku koncentrace vlastnictví.

Žánr a kategorie knihy Český lokální a regionální tisk mezi lety 1989 a 2009

Naučná » Společenské vědy