73%

Řízení nákladů ve zdravotnických organizacích

Autor:
Podtitul:Teze disertační práce
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
Nakladatel:Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
ISBN:978-80-7454-453-8
EAN:9788074544538
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Rozsah (počet stran):42
Vazba:měkké desky, brožura sešitá drátěnou sponkou
Materiál:kniha

Anotace

Disertační práce na téma „Řízení nákladů ve zdravotnických organizacích“ se zabývá problematikou alokace nákladů v nemocnicích v ČR. V první části práce je řešena současná situace v oblasti řízení nákladů, důraz je mimo jiné kladen na specifika daná sektorem zdravotnictví. Dále jsou v práci definovány cíle, stanoveny hypotézy a popsána metodika zpracování disertační práce. Hlavní část práce je poté věnována výsledkům výzkumu v oblasti řízení nákladů v nemocnicích v ČR a dále je popsána metodika zavedení moderní kalkulační metody – metody Activity Based Costing (ABC) do vybraného oddělení nemocnice. Na závěr jsou v práci zhodnoceny přednosti a nedostatky aplikace této metody v podmínkách nemocničních zařízení.

Žánr a kategorie knihy Řízení nákladů ve zdravotnických organizacích

Učebnice » Učebnice pro vysoké školy