78%

Obchodní korporace a jejich přeměny (právní, účetní a daňové aspekty)

Obchodní korporace a jejich přeměny  (právní, účetní a daňové aspekty)
Obchodní korporace a jejich přeměny (právní, účetní a daňové aspekty)
Autoři:, Bohumil Vítek, Jana Gláserová, Milena Otavová
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
Obchodní korporace a jejich přeměny  (právní, účetní a daňové aspekty)
Obchodní korporace a jejich přeměny (právní, účetní a daňové aspekty)
Nakladatel:KEY Publishing s.r.o.
ISBN:978-80-7418-220-4
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Rozsah (počet stran):148
Vazba:měkké desky, lepená brožura oříznutá po třech stranách
Materiál:kniha

Anotace

Předkládaná odborná publikace se zabývá jedním ze zásadních témat současnosti, a to vzhledem ke skutečnosti, že k 1. lednu 2014 nabyl účinnosti nový právní předpis – zákon č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a současně doznal významných změn i zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Obsah publikace je tak dán věcným záběrem výše uvedených právních předpisů a poskytuje základní náhled na jednotlivé formy obchodních korporací (včetně úvodních obecnějších východisek podnikání) a dále se věnuje problematice jejich přeměn, nejprve obecným otázkám společným víceméně všem formám přeměn (podrobněji je popsána ochrana společníků /členů/ a věřitelů), kdy následující stěžejní část představuje rozbor jednotlivých druhů přeměn, vždy navíc ještě členěných podle právní formy subjektů, jež se přeměny účastní. Významnou část publikace pak dále tvoří účetní a daňové souvislosti přeměn a spolu s právním rozborem obchodních společností a družstev vytváří ucelené dílo, ukazující provázanost práva obchodních korporací a účetnictví v této oblasti. Z hlediska systematiky je tak tato odborná publikace tvořena čtyřmi samostatnými částmi, ty však vytváří jednotný systémový celek. Odborná publikace je určena všem, kdo se o problematiku obchodních korporací a jejich přeměn, včetně účetních a daňových souvislostí, hlouběji zajímají a je koncipována tak, aby mohla sloužit nejen právníkům, ale byla srozumitelná i širší odborné veřejnosti.

Žánr a kategorie knihy Obchodní korporace a jejich přeměny (právní, účetní a daňové aspekty)

Odborná a technická literatura » Ekonomika a obchod
Naučná