Český a slovenský literární parnasismus

Český a slovenský literární parnasismus
Český a slovenský literární parnasismus
Autoři:, Aleš Haman
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
Český a slovenský literární parnasismus
Český a slovenský literární parnasismus
Nakladatel:HOST
ISBN:978-80-7491-255-9
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Rozsah (počet stran):428
Vazba:měkké desky, lepená brožura oříznutá po třech stranách
Materiál:kniha

Anotace

Kniha Český a slovenský literární parnasismus vznikla v rámci řešení grantového projektu Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu a navazuje na monografii České literární romantično (Host 2012). Soustředí se na literaturu vycházející z francouzského Parnasu a představující v českém prostředí jeden z klíčových diskurzů konce 19. a počátku 20. století, zastoupený jmény Vrchlický, Zeyer a Čech. Za klíčové příznaky parnasistní tvorby vnímají autoři monografie její dekorativní malebnost, rétoričnost a především vytváření svébytné říše krásy v duchu lʼ.,art pour lʼ.,art. V první části publikace rekapituluje Aleš Haman historii užití pojmu parnasismus v české literární vědě a osvětluje motivaci i efekt jeho znovuzavedení, Jiří Pelán následně shrnuje podobu francouzského Parnasu a poté Dalibor Tureček a Peter Zajac podávají návrh modelu českého a slovenského parnasismu. Oddíl případových studií je věnován Čechovu eposu Dagmar (Dalibor Tureček), Zeyerově a Vrchlického zpracování námětu dívčí války (Aleš Haman), interpretaci Zeyerovy arabské látky „Aziz a Aziza“ (Lenka Krejčová), Hviezdoslavovu přijetí Vrchlického (Ján Gbúr), obecnějšímu pohledu na problematiku parnasistní prózy (Michal Fránek) a analýze Karáskovy dekadentní modifikace parnasismu (Jiří Kudrnáč). Apendix se zabývá žánrovou problematikou romantické balady v síti diskurzů konce 19. století (Dalibor Tureček).

Žánr a kategorie knihy Český a slovenský literární parnasismus

Naučná » Literární vědy