Historie, biologie a ekologie reintrodukované populace želvy bahenní (Emys orbicularis) na lokalitě Betlém (jižní Morava, Česká republika)

Historie, biologie a ekologie reintrodukované populace želvy bahenní (Emys orbicularis) na lokalitě Betlém (jižní Morava, Česká republika)
Historie, biologie a ekologie reintrodukované populace želvy bahenní (Emys orbicularis) na lokalitě Betlém (jižní Morava, Česká republika)
Autor:
Podtitul:History, biology and ecology of the reintroduced population of European pond turtle (Emys orbicularis) at the Betlém site (South Moravia, Czech Republic)
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
Historie, biologie a ekologie reintrodukované populace želvy bahenní (Emys orbicularis) na lokalitě Betlém (jižní Morava, Česká republika)
Historie, biologie a ekologie reintrodukované populace želvy bahenní (Emys orbicularis) na lokalitě Betlém (jižní Morava, Česká republika)
Nakladatel:Moravské zemské muzeum
ISBN:978-80-7028-447-6
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Překladatel:s. r. o. Brno (angl.) – Seitlová Pavla (něm.) Chicory
Typograf:Silvie – Fidrichová Šárka (obálka) Straková
Rozsah (počet stran):122
Formát (výška x šířka):240 x 170 mm
Vazba:měkké desky, lepená brožura oříznutá po třech stranách
Materiál:kniha

Anotace

V letech 1989 až 1994 bylo do chráněného mokřadu Betlém (jižní Morava) postupně vypuštěno celkem 30 (9 samců, 21 samic) dospělých želv bahenních (Emys orbicularis) původem z rumunské části delty Dunaje. Lokalita byla vybrána pro reintrodukční pokus především proto, že toto území náleží k regionu, který byl v minulosti želvou bahenní osídlen. Od vypuštění byla nově založená populace systematicky sledována a v předložené studii jsou poprvé prezentována data o způsobu její existence až do současnosti. Želvy se v okolí mokřadu pravidelně rozmnožují, a tak bylo možné získat řadu informací týkající se reprodukce, včetně nároků na umístění hnízd, úspěšnosti inkubace, predačních tlaků nebo způsobu zimování mláďat. Byly získány první souborné fenologické a ekologické údaje tohoto druhu z území České republiky, kde se původní ani jiné životaschopné populace želvy bahenní nevyskytují. Pomocí odchytů a značkování byly získány údaje o migraci i vztahu k lokalitě. Celkem bylo v letech 2011 až 2014 odchyceno a označkováno zářezem do marginálního štítku 205 jedinců. Všichni byli proměřeni, zváženi a také bylo fotograficky zdokumentováno zbarvení jejich plastronu i karapaxu. Pro úspěšné přežívání populace jsou pravidelně realizována aktivní opatření k ochraně hnízd před predátory. V roce 2013 byly na lokalitě vybudovány dvě nové tůně a rozlehlé kladiště.

Žánr a kategorie knihy Historie, biologie a ekologie reintrodukované populace želvy bahenní (Emys orbicularis) na lokalitě Betlém (jižní Morava, Česká republika)

Naučná » Společenské vědy