Tržní orientace firem a její měření

Autor:
Podtitul:Teze disertační práce
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
Nakladatel:Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
ISBN:978-80-7454-571-9
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Rozsah (počet stran):42
Vazba:měkké desky, brožura sešitá drátěnou sponkou
Materiál:kniha

Anotace

Disertační práce se zabývá marketingovým konceptem, který se jmenuje tržní orientace. Cílem výzkumu bylo vytvoření validního modelu tržní orientace českých a německých high-tech firem ve zpracovatelském průmyslu s akcentem na současné trendy v managementu a marketingu. Empiricky byla zkoumána vazba mezi tržní orientací, inovacemi a výkonností firem. Nakonec byla testována invariance českého a německého modelu. Hlavními metodami analýzy dat, které vedly k dosažení cílů, byly explorační a konfirmační faktorová analýza, korelační a regresní analýza. Za nejdůležitější přínosy disertační práce lze považovat zkonstruování modifikovaného modelu měření tržní orientace. Dále vytvoření regresního i strukturálního modelu „tržní orientace – inovace“ a „tržní orientace – firemní výkonnost“ včetně komparace českých a německých modelů. Výsledky této práce přispějí k lepšímu pochopení konceptu tržní orientace v našich kulturních podmínkách, jak v teoretické, tak i v praktické rovině.

Žánr a kategorie knihy Tržní orientace firem a její měření

Učebnice » Učebnice pro vysoké školy