61%

Jiří Knapík

Jiří Knapík
Jiří Knapík
Národnost:ČeskáČeská
Narozen:21.03.1975 (Opava)
Věk:49
Pohlaví:Muž Muž

Životopis

Jiří Knapík (nar. 1975) vystudoval v únoru 1999 historii na Slezské univerzitě v Opavě, kde od září 2000 působí na Ústavu historie a muzeologie. Zabývá se dějinami po roce 1945, zvláště problematikou kulturní politiky v českých zemích 1948–56 a vývojem vědeckých institucí ve Slezsku po roce 1945. Zkoumá především podíl aparátu KSČ na výstavbě totalitního modelu řízení české kultury. V letech 2001–04 pracoval i ve Výzkumném centru pro dějiny vědy při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Od dubna 2004 je členem redakční rady časopisu Soudobé dějiny.
Poprvé publikoval v roce 1997. Jeho první práce se zabývaly působením různých sociálně podpůrných akcí a organizace UNRRA v regionálním měřítku v letech 1945-1947. Především však je autorem řady dílčích studií zaměřených na celkové proměny kulturní politiky v Československu v letech 1948–52 včetně mocensko-ideových rozporů v jejím vedení během uvedeného období. Mapoval též významné kampaně proti osobnostem české kultury po únoru 1948 a v několika pracích se dotkl poúnorové filmové politiky.
Dosavadní výzkumy shrnul do několika samostatných monografií. Nejprve knižně vydal biografii Kdo spoutal naši kulturu (2000, Nakl. Šárka) o předním komunistickém ideologovi Gustavu Barešovi a biografický slovník Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948–1953 (2002, Libri). V roce 2004 uveřejnil pod názvem Únor a kultura (Sovětizace české kultury 1948–1950) (Libri) disertaãní práci obhájenou na Slezské univerzitě, ve stejném roce vydal monografii
Slezský studijní ústav v Opavě 1945–1958 (G+G; VCDV Praha). S Českou televizí spolupracoval na pořadech o Gustavu Barešovi,
Konstantinu Bieblovi (cyklus „Nevyjasněná úmrtí“) a Václavu Kopeckém (cyklus „Čestní občané“).
Je nositelem několika ocenění; mj. Ceny E. Beneše 1. stupně (1997), Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy (2001), Ceny rektora Slezské univerzity (2002), Ceny Josefa Pekaře (2005) a Ceny Miroslava Ivanova (2005).

Zdroj:KNAPÍK, Jiří: V zajetí moci.Kulturní politika, její systém a aktéři 1948-1956. Praha: Libri, 2006, str. 397-398.


Knihy

Počet knih: 5 

Komentáře

Zatím nebyl napsán žádný komentář

Přidat komentář

Fotografie

Jiří Knapík
Jiří Knapík
Přidat fotografii

Odkazy

Zatím nebyl vložen žádný odkaz

Přidat odkaz

Hodnocení

HodnoceníUživatelČas hodnocení