77%

Požární bezpečnost elektrických instalací

80-86230-33-3
80-86230-33-3
Autor:
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
80-86230-33-3
80-86230-33-3
Nakladatel:IN-EL, spol. s r. o.
ISBN:80-86230-33-3
EAN:9788086230337
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Editor:Jan Lojkásek
Typograf:Jan Lojkásek
Rozsah (počet stran):158
Formát (výška x šířka):210 x 148 mm
Vazba:měkké desky, lepená brožura oříznutá po třech stranách
Materiál:kniha
Edice:ELETRO

Anotace

Příručka, první v tomto oboru v ČR, poskytuje ucelený přehled o problematice požární odolnosti elektrických instalací. Jedná se o oblast, která se u nás v poslední době velice rychle rozvíjí, přestože praktických zkušeností z realizace takovýchto zařízení je dosud velmi málo. Tuto situaci navíc komplikuje i skutečnost, že pro zajištění požární bezpečnosti elektrických instalací není dosud vytvořena dostatečná opora v technických normách a předpisech. Většina požadavků týkajících se požárně technických vlastností elektrotechnických výrobků proto vyplývá jen z ustanovení požárních právních předpisů či stavebních norem tzv. ""Požárního kodexu"" a nelze je tudíž dohledat v elektrotechnických předpisech a normách. Významná je v tomto ohledu i okolnost, že zaručení požární odolnosti výrobků a zařízení musí být prokázáno specializovanými požárními zkouškami a doloženo odpovídajícím certifikátem. Všechny tyto skutečnosti vedly autory k tomu, aby se pokusili oblast požární odolnosti kabelových rozvodů a souvisejících zařízení zmapovat a předložit čtenáři pomůcku k usnadnění orientace v této, elektrotechnice poněkud odtažité problematice. Proto je také v úvodu knihy zařazena obsáhlá kapitola týkající se požadavků právních a normativních předpisů platných v naší republice, která uvádí podrobný přehled požadavků na požárně technické vlastnosti kabelových rozvodů a jejich příslušenství. Základem příručky však jsou kapitoly věnované problematice zachování funkčnosti elektrických kabelových systémů při požáru. Definují nutné podmínky pro zachování časově omezené funkce elektrických zařízení při požáru a objasňují příčiny náročnějších zkušebních postupů pro tyto systémy oproti zařízením používaných v běžných podmínkách. Jelikož se ale jedná o oblast, která není v ČR dosud zcela pokryta obecně platnými normami, uvádí publikace i specifikaci požadavků obecně používané německé normy DIN 4102 část 12 včetně srovnání se zkušebními postupy platnými pro tato zařízení v České republice. Čtenář má možnost seznámit se s podrobnými podmínkami návrhu a realizace kabelových systémů se zachováním funkce při požáru, jejichž splnění zaručuje dosažení požadované funkční odolnosti. Na toto téma navazuje část věnovaná požárně odolným kabelovým kanálům a problematice přípojnicových rozvodů. Samostatný prostor je věnován také dalším zařízením souvisejícím s kabelovými rozvody a jejich požární bezpečností. Jedná se zejména o rozváděče, odbočné krabice a rozvodky, požární přepážky, resp. příčky a kabelové ucpávky. Specifickou problematiku nosných systémů i všech dalších prvků elektrických rozvodů montovaných pevně do stavebních konstrukcí představují související požárně odolné kotvicí prvky. Z tohoto důvodu je samostatná kapitola věnována i nárokům na jejich vlastnosti a provedení. V závěru knihy najde čtenář základní informace o požadavcích na projekční řešení, realizaci a revizi elektrických instalací se zaručenou požární odolností. Příručka je určena zejména projektantům a pracovníkům montážních firem oboru elektro. Může však být vhodnou pomůckou i pro revizní techniky elektrických zařízení, investory a studenty středních odborných škol a elektrotechnických učilišť. Stejně tak může být užitečná pro projektanty stavebních celků nebo technologického vybavení budov.

Žánr a kategorie knihy Požární bezpečnost elektrických instalací

Odborná a technická literatura