81%

Alignment - systémové vyladění organizace

Alignment - systémové vyladění organizace
Alignment - systémové vyladění organizace
Autoři:, David P. Norton
Podtitul:Jak využít Balanced Scorecard k vytváření synergií
Originál:Alignment. Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání angličtina angličtina
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
Alignment - systémové vyladění organizace
Alignment - systémové vyladění organizace
Nakladatel:Management Press
ISBN:80-7261-155-0
EAN:9788072611553
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Překladatel:Irena Grusová
Rozsah (počet stran):312
Formát (výška x šířka):235 x 165 mm
Vazba:vázaná
Materiál:kniha
Edice:Knihovna světového managementu

Anotace

Kniha Alignment je čtvrtou společnou knihou Roberta S. Kaplana a Davida P. Nortona, amerických tvůrců manažerské koncepce Balanced Scorecard, která znamenala pro oblast měření a řízení výkonnosti organizací skutečně významný předěl.
Vydání českého překladu jejich letošní knižní novinky (která původně vyšla v prestižním americkém nakladatelství Harvard Business School Press) připravilo nakladatelství Management Press pod názvem Alignment – systémové vyladění organizace (podtitul: Jak využít Balanced Scorecard k vytváření synergií; váz. s přebalem, 312 str., doporučená cena 510 Kč, z angl. orig. ji přeložila Irena Grusová).
Zdá se, že nová kniha představuje novou úroveň autorské spolupráce této světoznámé dvojice – její dosavadní tvůrčí vyvrcholení. Autoři vycházejí z toho nejlepšího, co přinesly zkušenosti s praktickými aplikacemi BSC a další jejich koncepce „map strategie“ v předních světových firmách i v organizacích veřejného sektoru, a na řadě těchto bohatě faktograficky i názorně dokumentovaných příkladů a případových studií, jak je pro jejich práce ostatně typické, sledují základní myšlenku knihy: jak formou vhodně integrovaného řízení jednotlivých dílčích organizačních součástí dosáhnout vyšší finální hodnoty výstupů organizace jako celku než při obvyklém relativně samostatném (diferencovaném) řízení dílčích jednotek.
Toto strategické „vylaďování“ má několik dimenzí a jsou do něj zahrnuty nejen podnikatelské jednotky (liniové útvary), ale i podpůrné (štábní) útvary celoorganizační úrovně i provozních jednotek, klíčoví partneři (a to nejen v dodavatelských řetězcích, ale i klíčoví zákazníci) a co je důležité, také celoorganizační ústředí (vrcholové vedení) a správní orgány, a to s jediným cílem – vytvářet nové synergie a uvolňovat dosud nerealizovaný hodnotový potenciál, kdy výsledkem je nejen vyšší spokojenost zákazníků (vyšší hodnota pro zákazníky), ale i vyšší finanční přínosy pro organizaci (vyšší hodnota pro akcionáře).
Kaplanova a Nortonova inovace integračního přístupu, podle nějž má koordinované řízení systémového celku předpoklady být účinnější než diferencované řízení jeho jednotlivých částí, spočívá v propracování a využití rozkladu cílů strategického řízení do jednotlivých perspektiv BSC (finanční, zákazníků, vnitřních procesů, růstu a učení se), popř. vhodných dimenzí integrovaného řízení. Prostřednictvím centrálně zajištěné koordinace (ve velkých organizacích by to podle autorů měl být zvláštní útvar pro řízení strategie) a indikativního plánování dílčích organizačních útvarů, popř. dalších zúčastněných externích partnerů je pak vytvářen dodatečný synergický efekt vzájemně koordinované spolupráce.
Přestože základní systémová koncepce, že „systém je více než součet jeho částí“, popř. že „časově a prostorově koordinované fungování celku dosahuje vyšších efektů než izolované autonomní chování dílčích organizačních jednotek“, je v principu jednoduchá, neplatí to v okamžiku kdy se má rozpracovat do technik vhodné realizace těchto principů. Autorům knihy Alignment – systémové vyladění organizace se to však v nové společné knize podařilo; po prvních dvou obecnějších kapitolách pak v knize podrobně, velice názorně a v souvislostech vysvětlují obsah a postupy „alignmentu“, systémového vylaďování všech organizačních jednotek i dalších „zájmových složek“ se strategií organizace.
Kniha se opírá jak o pevný teoretický základ, tak i o bohaté praktické zkušenosti, jimiž byl tento teoretický základ s úspěchem prověřen v celé řadě světových podniků (a to jak výrobních podniků, tak i podniků služeb), ale i neziskových organizací a organizací veřejné správy. První odborné ohlasy na knihu, která formuluje základy „nové vědy o řízení strategie“, jsou většinou velice pozitivní, takže lze předpokládat, že kniha vzbudí zaslouženou pozornost také českých manažerů v podnikové praxi i ve veřejném sektoru, pracovníků poradenských firem, pedagogů i studentů manažerských a ekonomických odborů.
Kniha vychází v edici Knihovna světového managementu.

Žánr a kategorie knihy Alignment - systémové vyladění organizace

Učebnice » Příručky pro studenty » Ekonomické obory