77%

Finanční analýza – 3. rozšířené vydání

Finanční analýza – 3. rozšířené vydání
Finanční analýza – 3. rozšířené vydání
Autor:
Podtitul:metody, ukazatele, využití v praxi
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
Finanční analýza – 3. rozšířené vydání
Finanční analýza – 3. rozšířené vydání
Nakladatel:GRADA Publishing
ISBN:978-80-247-3308-1
EAN:9788024733081
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Rozsah (počet stran):144
Formát (výška x šířka):240 x 170 mm
Materiál:kniha

Anotace

Ve třetím, rozšířeném vydání autorka velmi názorně vysvětluje, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow) při zpracovávání finanční analýzy, jaké metody je možno použít v podnikatelské praxi. Důraz je kladen na nejužívanější metodu, a to na analýzu poměrovými ukazateli. V publikaci je uveden praktický komplexní příklad, který ukazuje, jak s daty pracovat, co je možné z nich vyčíst, a upozorňuje na možná úskalí. Dokladuje rovněž, že je možné zpracovat analýzu s využitím běžně dostupného softwaru. Publikace je určena pro širokou podnikatelskou veřejnost, neboť jak malé, tak i velké firmy potřebují v současném konkurenčním prostředí pro zdravé fungování znát skutečnou finanční situaci.

Žánr a kategorie knihy Finanční analýza – 3. rozšířené vydání

Odborná a technická literatura » Finance » Finanční řízení