95%

Politické procesy rozvojových zemí

Politické procesy rozvojových zemí
Politické procesy rozvojových zemí
Autoři:, Monika Cabicarová, Jacques Brun
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
Politické procesy rozvojových zemí
Politické procesy rozvojových zemí
Nakladatel:Mendelova univerzita v Brně
ISBN:978-80-7375-859-2
EAN:9788073758592
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Rozsah (počet stran):184
Formát (výška x šířka):297 x 210 mm
Vazba:měkké desky, lepená brožura oříznutá po třech stranách
Materiál:kniha

Anotace

Cílem těchto skript je zabývat se přirozenými změnami politických procesů rozvojového světa v 1. dekádě 21. století. Koncept politických změn rozvojového světa bude vyžadovat další rozpracování, kdy některá z nich jsou nabízena v dalším textu. Pojem ""politický"" pro potřebu skript vyjadřuje široké spektrum aktivit souvisejících s procesy a výkony vlády nebo státu. Pod pojmem rozvojový ssvět chápeme a priori teritoriea světa, která byla koloniována západními mocnostmi, a současně zde byla implementace industrializace realizována až v pozdějším období, přičemž státy trvale vykazují vdysokou úroveň chudoby. Z pohledu geografické dislokace hovoříme o Africe, Blízkém východu a Latinské Americe, kde teritoriálně zařazujeme rovněž země Karibiku. Analýza politických změn rozvojového světa je zde chápána jako komplex změn, který představuje úzké spojení mezi státním útvarem a společností. Zpracovatelé si jsou vědomi skutečnosti, že v současné době je na politické scéně převládající názor ""kodaňské školy"", která vyzdvihuje úkol institucí, a tato skutečnost může působit dojmem, že úloha státu je okrajová. Vycházelo se z předpokladu, že zde existuje trvalá interakce mezi státem a společností, stejně tak jako zde existuje vzájemná interakce mezi státy navzájem. Přesto lze konstatovat, že veškeré změny v oblasti politické, finanční, ekonomické atd, probíhají v rámci státu, přestože současné globální pojetí a regionální pohled na politický, bezpečnostní a ekonomický vývoj svým způsobem předefinovávají úlohu státu.

Žánr a kategorie knihy Politické procesy rozvojových zemí

Učebnice » Učebnice pro vysoké školy