87%

Teoretické problémy pracovného práva

978-80-7380-465-7
978-80-7380-465-7
Autor:
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
978-80-7380-465-7
978-80-7380-465-7
Nakladatel:Aleš Čeněk
ISBN:978-80-7380-465-7
EAN:9788073804657
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání slovenština slovenština
Rozsah (počet stran):416
Vazba:vázaná
Materiál:kniha

Anotace

Predkladáme širokej čitateľskej verejnosti dielo, predmetom ktorého sú základné teoretické otázky pracovného práva. Skúsenosti z ostatných rokov ukazujú, že pri mnohých čiastkových legislatívnych zmenách pracovnoprávnych predpisov odchýlenie sa od základných funkcií pracovného práva má závažné sociálnoprávne dôsledky nielen pre účastníkov pracovnoprávnych vzťahov, ale aj pre ďalší rozvoj pracovného práva. Nedodržanie potrebných teoretických a vecných väzieb medzi jednotlivými pracovnoprávnymi inštitútmi spôsobuje tiež nemalé negatívne dôsledky. Kladie následne podstatne náročnejšie požiadavky na právny výklad, na dobrú a ľahkú orientáciu v práve pri riešení konkrétnych problémov v praxi a vedie v konečnom dôsledku k zníženiu právnej istoty účastníkov pracovnoprávnych vzťahov. Preto teoretické aspekty príslušných pracovnoprávnych inštitútov majú veľký význam nielen pre ich správnu interpretáciu v praxi a tým aj dodržiavanie zákonnosti v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, ale aj pre ďalšie smerovanie normotvorby v oblasti pracovného práva. Dielo adresujeme nielen predstaviteľom pracovnoprávnej teórie, ale aj advokátom, sudcom, predstaviteľom iných justičných povolaní, zástupcom odborových orgánov a študentom právnických fakúlt. Predpokladáme, že pozitívne usmerní aj ďalšie smerovanie pracovnoprávnej normotvorby v Slovenskej republike.

Žánr a kategorie knihy Teoretické problémy pracovného práva

Naučná » Společenské vědy