Knihy

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

Edice: Oikúmené

Počet knih: 42 
Duch a jsoucno obrázek ke knize není k dispozici

Duch a jsoucno

Jindřich Karásek

Erasmus

Erasmus

Johann Huizinga

978-80-7298-394-0

Etika a nekonečno

Emmanuel Lévinas

978-80-7298-302-5

Heretická škola

Radim Palouš

Homo sacer

Homo sacer

Giorgio Agamben

Ideje a slova

Ideje a slova

Lenka Karfíková

Ironie

Ironie

Vladimir Jankélévitch

O státě

O státě

Quentin Skinner

978-80-7298-116-8

Obec a člověk

Leo Strauss

978-80-7298-396-4

Uzavřený obchodní stát

Johann Gottlieb Fichte

978-80-7298-303-2

Víra v pokrok

Bedřich Loewenstein

Edice knih je specifická skupina knih, které nakladatel řadí společně, nejčasteji dle tématiky.