Knihy

Počet knih: 4 
80-7367-048-8

Manželská terapie

Stanislav Kratochvíl

80-7178-949-6

Preterapie

Van Werde Dion Pörtner Marlis Prouty Garry

80-7178-864-3

Skupinová arteterapie

Marian Liebmann

978-80-7367-408-3

Základy arteterapie

Jaroslava Šicková-Fabrici

Edice knih je specifická skupina knih, které nakladatel řadí společně, nejčasteji dle tématiky.