Knihy

Počet knih: 7 
80-7178-927-5

Děti, mládež a volný čas

CSc. PhDr. Břetislav Hofbauer

80-7178-711-6

Pedagogika volného času

Pávková-Hájek-Hofbauer-Hrdličková-Pavllíková

80-7178-871-6

Žurnalistika

Lynette Sheridan Burns

Edice knih je specifická skupina knih, které nakladatel řadí společně, nejčasteji dle tématiky.