24. - 26.8.2010 Setkání knihovníků - seniorů ČR

Termín konání akce, počet dní
24. – 26.8.2010, 3 dny

Místo realizace projektu
Ústí nad Labem, Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L.

Počet účastníků:
30

Vložné
člen SKIP 600,- Kč
 

Seminář pro knihovníky – seniory pořádá regionální organizace 06 (Ústí n. L., Teplice, Děčín, Litoměřice) ve spolupráci se Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem (dále SVKUL). Setkání počítá s účastí cca 30 seniorů z celé České republiky. Program zahrnuje odborné přednášky pracovníků SVK a NK ČR na aktuální odborná témata a dále informace o aktivitách SKIP) i doprovodnou kulturní část (návštěva zámeckých knihoven, besedy s regionálními spisovateli a cestovateli). Ubytování za příznivé ceny je zajištěno na vysokoškolských kolejích Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

 


Zdroj:http://skip.nkp.cz/akcSenio2010.htm


  -  Termín přidání novinky9.12.2023 18:43  -  Přidat komentář