7.6.2011 Integrace a dezintegrace Evropy v perspektivě staletí

Debata historiků u příležitosti vydání 10svazkových Dějin Evropy (nakladatelství Vyšehrad). Beseda se koná v úterý 7. června od 17:00 hodin v malém sále Ústřední knihovny. Vstup volný.


Místo konání: Ústřední knihovna MALÝ SÁL
Akce probíhá od 17:00 do 18:30
Vstupné 0,-
Určené zejména pro: dospělé.


Zamyšlení nad základními procesy, které utvářely dějiny Evropy po dvě tisíciletí a spoluurčují i dnešní podobu našeho světadílu. Jaké historické předstupně a paralely má evropská integrace? Kde jsou kořeny některých problematických stránek procesu, jejž dnes všichni prožíváme? Jaká budoucnost čeká národní státy a národy Evropy? Jaké poučení si můžeme z evropských dějin vzít pro dnešek? Diskutovat budou přední odborníci na dějiny Evropy i na české dějiny.

Edice mapuje historii Evropy od roku 300 do současnosti. Vedle přehledu politických dějin se věnuje i hospodářským, společenským, ideovým a kulturním proměnám.

 

Účast přislíbili:

PhDr. Břetislav Daněk, redaktor nakladatelství Vyšehrad a lektor edice Dějiny Evropy
prof. PhDr. Miroslav Hroch, Dr. Sc., historik a pedagog působící na Fakultě humanitních studií UK
prof. PhDr. Jan Rychlík, Dr. Sc., působící v Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK
Informace – tel.: 257 532 908, 257 532 013
Pokladna – tel.: 222 113 425, 222 113 377
 


Zdroj:www.mlp.cz


  -  Termín přidání novinky9.12.2023 20:05  -  Přidat komentář