Literární soutěž Klementa Bochořáka 2011

Literární soutěž Klementa Bochořáka 2011


V. ročník literární soutěže o nejlepší báseň mladé poezie je určen autorům narozeným v roce 1985 a později. Uzávěrka je 31.8.2011.
23. dubna uplynulo 175 let od prvního vydání Máje. Při této příležitosti Společnost přátel mladé poezie vyhlašuje V. ročník Literární soutěže Klementa Bochořáka o nejlepší báseň mladé poezie roku 2011.

 

Soutěž je určena autorům narozeným v roce 1985 a později, jinými slovy. Pokud je Vám měně než 26 let, nic Vám nebrání se přihlásit.

 

Lze zaslat poezii o max. rozsahu 5 stran.

 

Autor uvede jméno a příjmení, datum narození, úplnou adresu bydliště, případně telefon a e-mail.

 

Adresa: Společnost přátel mladé poezie, Nálepkova 3, 637 00 Brno, Email: spmp@email.cz. Podobě jako v minulých ročnících budou nejlepší autoři pozváni koncem září na víkendové setkání ve Vranově nad Dyjí spojené s literárním seminářem. Na vranovském zámku budou na závěr setkání vyhlášeny výsledky. Vybrané básně budou publikovány ve sborníku bibliofilského charakteru.

 


Zdroj:http://www.spmp.ic.cz/index.htm


  -  Termín přidání novinky8.6.2023 04:26  -  Přidat komentář