29.04. - 15.08. 2010 VIKTOR NIKODEM /1885-1958/

VIKTOR NIKODEM /1885-1958/ – intimní zpověď

 

Kabinet ex libris v Chrudimi v Nové výstavní síni
29.04. 2010 - 15.08. 2010

 

Viktor Nikodem skloubil znalosti dějin a teorie umění s vlastní výtvarnou tvorbou. Své první zkušenosti s výtvarným uměním získal pod vedením svého učitele Miloše Maixnera ve škole v Třebíčí. Od té doby, jak je zřejmé z rozsáhlého dochovaného díla, neodložil své skicáře, barvy a štětce ani na okamžik. Neúnavně zaznamenával své zážitky všedních i svátečních dnů a vytvořil tak jedinečnou intimní výpověď o svém životě.Výstava představuje výběr z početné kolekce kreseb, akvarelů, pastelů a olejů, pocházející z autorovy pozůstalosti, která je od roku 1971 uložena ve sbírce Památníku  národního písemnictví.


Zdroj:http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/vystavy-aktualni-vystavy.php?pg=1&id=86


  -  Termín přidání novinky30.9.2023 15:04  -  Přidat komentář