Expozice interiéru Jaroslava Vrchlického

Expozice interiéru Jaroslava Vrchlického

 

Zámek Staré Hrady u Libáně
otevřeno denně od dubna do října
9,00 - 17,00 hodin

 

Interiér pracovny básníka Jaroslava Vrchlického (1853-1912) je umístěn v přízemí ústředního křídla zámku. Zachoval se díky péči Společnosti Jaroslava Vrchlického, založené v r.1913 za předsednictví dr. Josefa Thomayera, Aloise Jiráska a F.A.Šubrta. Cílem Společnosti bylo uchovat a doplňovat básníkovu pozůstalost a zřídit muzeum. J.Vrchlického. V roce 1926, za účinné pomoci dr. Jaromíra Boreckého, ředitele Univerzitní knihovny, se podařilo přemístit knihovnu a pracovnu Vrchlického z jeho bytu na Palackého nábřeží a zpřístupnit ji veřejnosti ve třech místnostech Klementina v sousedství expozice muzea Svatopluka Čecha. Po 2. světové válce byla básníkova literární pozůstalost převedena částečně pod správu památkové péče a částečně do Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV. Tyto instituce ji pak předaly do muzejního fondu Památníku národního písemnictví. V r.1974 byl interiér pracovny instalován na Starých Hradech, písemná pozůstalost byla uložena do oddělení literárního archivu. Jádro interiéru bylo uspořádáno dle dochované fotografie básníkovy pracovny.

 

Zámek Staré Hrady u Libáně
Staré Hrady, 507 23 Libaň
Tel.: 493 598 680, e-mail: starehrady.pnp@tiscali.cz


Zdroj:http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/vystavy-dlouhodobe-vystavy.php?pg=1&id=9


  -  Termín přidání novinky27.2.2024 07:56  -  Přidat komentář