Expozice o využití letohrádku Hvězda v 16. až 20. století

Minulost a přítomnost
expozice o využití letohrádku Hvězda v 16. až 20. století

 

Letohrádek Hvězda, Obora Hvězda, 160 00 Praha 6 - Liboc
Duben, říjen: denně mimo pondělí od 10,00 do 17,00 hodin
Květen až září: denně mimo pondělí od 10,00 do 18,00 hodin
Listopad až březen: zavřeno

 

Expozice v suterénu a přízemí využívá kontrast původní funkce objektu v 16. století a moderního využití v současnosti. V náznaku připomíná vznik a stavební vývoj letohrádku i významné okamžiky českých dějin.

 

Prvořadým "exponátem" je samotný letohrádek s bohatě vyzdobeným interiérem. Obsah expozice je záměrně zjednodušen, aby vynikly především estetické kvality unikátního renesančního prostoru. Z původního vybavení se nedochovaly žádné předměty. Proto jsou vystaveny především archiválie, ilustrované knihy, grafické listy, obrazy a renesanční nábytek ze sbírky PNP, ostatní exponáty byly zapůjčeny z pražských muzeí a galerií. Celkem je vystaveno přes 150 exponátů v originálech i kopiích (grafické listy, M. Rota, A. Tempesta, A. Bayse, C. Passeho, K. Luny aj., obrazy M. Alše, V. Hradeckého a F. Koblihy, plastika J. Štursy a předměty osobní potřeby A. Jiráska a M. Alše.

 

Prostory přízemí jsou věnovány Ferdinandu Tyrolskému a historii Hvězdy, štukové výzdobě interiéru, dobovému umění a vědě, bělohorskému období českých dějin a jeho ohlasu ve výtvarném umění, především v literatuře 18.-19. století a rekonstrukci a využití letohrádku ve 20. století. Je zde rovněž přednášková a promítací síň. V suterénu je umístěn model bitvy na Bílé hoře.


Zdroj:http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/vystavy-dlouhodobe-vystavy.php?pg=1&id=6


  -  Termín přidání novinky23.9.2023 20:09  -  Přidat komentář