Karel Hynek Mácha 1810 – 2010 (Dvě století české kultury s Máchou)

Básník a prozaik Karel Hynek Mácha (16. 11. 1810 - 6. 11. 1836), od jehož narození letos uplyne 200 let, je nejvýznamnějším představitelem romantismu v české literatuře. Z proskribovaného spisovatele se během několika desetiletí stal klíčovým bodem českého literárního kánonu a jednou ze základních položek české kulturní paměti. Od roku 1836, kdy vlastním nákladem autora vyšla lyrickoepická básnická povídka Máj, není jediné literární generace nebo literárněvědné školy, která by se s Máchou nemusela svým způsobem vyrovnat.


Expozice představí Máchovu výjimečnou osobnost, jeho dílo i „další život“ jeho díla a mýtu nejen kopiemi originálních archivních materiálů, knižními vydáními a fotografiemi ze sbírky PNP, ale i z Knihovny Národního muzea a originálními výtvarnými díly z 19. a 20. století zapůjčenými Národní galerií, Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích a Západočeskou galerií v Plzni.

 
Výstava je rozdělena do pěti částí - Máchův život, Máchovo dílo, Výtvarný romantismus v českém kontextu Máchovy doby, Máchovské inspirace v umění a Máchův mýtus a kult.
Výstavní prostor bude ozvučen ukázkami recitací Máchova Máje v podání předních českých herců a hudebními skladbami inspirovanými Máchovými verši získanými z archivu Českého rozhlasu. V části věnované Máchovu kultu bude promítán dokument z Máchova druhého pohřbu na pražském Vyšehradě v roce 1939 a zfilmovaná Máchova novela Cikáni z roku 1921 z fondů Národního filmového archivu.

 
K výstavě vydává PNP katalog se studiemi scenáristů výstavy - Dalibora Turečka a Veroniky Faktorové, doplněný o bibliografii překladů Máchových děl, máchovskou filmografii, máchovských zhudebnění z fondů Českého rozhlasu a seznamem vystavených exponátů

.
Nad projektem Rok K. H. Máchy převzali záštitu prezident republiky, ministr kultury, Česká komise pro UNESCO a řada dalších politických a kulturních představitelů České republiky. Památník národního písemnictví výstavu realizuje za finanční podpory MK ČR a Pražské plynárenské, a.s.


Zdroj:http://www.grapheion.cz/index.php?akce=vypis&link=2010060141


  -  Termín přidání novinky30.9.2023 15:11  -  Přidat komentář