Vladislav Vančura online!

Městská knihovna v Praze zveřejnila výběr Vančurových děl, které budete moci číst online.

Seznam děl, které jsou k dispozici:

 

Poslední soud

Rodina Horvatova

Kubula a Kuba Kubikula

Marketa Lazarová

Konec starých časů

Pole orná a válečná

Amazonský proud; Dlouhý, Široký, Bystrozraký

Hrdelní pře, anebo, Přísloví

Rozmarné léto

Útěk do Budína

Luk královny Dorotky

Občan don Quijote a jiné prózy

Obrazy z dějin národa českého (I)

Obrazy z dějin národa českého (II)

Obrazy z dějin národa českého (III)

Tři řeky

Pekař Jan Marhoul 


Zdroj:http://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/vladislav-vancura/


  -  Termín přidání novinky9.12.2023 20:09  -  Přidat komentář