16.-18.9.2010 Co venkovské knihovny umějí a mohou - VI.

Co venkovské knihovny umějí a mohou - VI.


Vážené kolegyně, vážení kolegové !

Obecní knihovna Pavlovice u Přerova (Knihovna roku 2008), Sekce veřejných knihoven SKIP a Městská knihovna Přerov Vás srdečně zvou na 6. ročník setkání knihovníků venkovských knihoven

Co venkovské knihovny umějí a mohou - VI.

 

Akce se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Setkání se uskuteční ve dnech 16. - 18. září 2010
v Pavlovicích u Přerova (Olomoucký kraj)

 

Šestý ročník nabízí všem účastníkům, ale především knihovníkům venkovských knihoven:

* Opětné setkání s kolegyněmi (a možná i kolegy) - tradičně příjemné
* Možnost seznámení s aktualitami v knihovnictví
* Objevení nevšedních kulturních i přírodních krás další části Přerovska
* Poznání zajímavých a inspirujících forem knihovnické práce
* Načerpání pozitivní energie
* Radost ze vzájemného setkávání a optimismus pro další práci

Pokud se rozhodnete, že s námi strávíte příjemné a zajímavé chvíle, vyplňte obratem přihlášku (počet míst je omezen) a zašlete ji do 20. srpna 2010 na adresu:

Daniela Wimmerová
Městská knihovna
Nové Domky 643
382 41 Kaplice
E-mail: Wimmerova.D@seznam.cz

 

Účastnický poplatek musí být zaplacen před zahájením akce. Můžete platit složenkou nebo požádat o vystavení faktury. Číslo našeho účtu: Česká spořitelna 193 7675 319/ 0800 - důležitou součástí je variabilní symbol, který vám bude oznámen obratem po obdržení vaší přihlášky. Ve výjimečných případech lze zaplatit poplatek až na místě.

Daniela Wimmerová
Sekce veřejných knihoven SKIP

 

Program setkání knihovníků venkovských knihoven
Pavlovice u Přerova 16. - 18. 9. 2010 Co venkovské knihovny umějí a mohou - VI.

Čtvrtek 16. 9. 2010

* do 14.00 Prezence účastníků v Městské knihovně Přerov
* 14.00 Zahájení setkání, exkurze po knihovně
* 15.00 Přerov - prohlídka města (muzeum, věž)
* 17.30 Návštěva Obecní knihovny Radslavice (knihovnice Lada Veselá)
* 18.30 Odjezd do Osečanky - ubytování
* 19.00 Večeře
* 20.00 Život J. A. Komenského přiblíží Mgr. Lubor Maloň (Komenského muzeum)
* M. Bláha promítne video z 5.setkání v Borech

 

Pátek 17 . 9. 2010

* 7.30 Snídaně
* 8.00 Společný přesun do Pavlovic u Přerova
* 9.00 Odborný program - KNIHOVNA - NEDÍLNÁ SOUČÁST OBCE
Představení Spolku pro obnovu venkova a Svazu knihovníků a informačních pracovníků
* 10.00 Panelová diskuse zástupců vybraných obcí, knihovníků a SPOV - 10 let spolupráce
* 12.30 Prezentace Obecní knihovny Protivanov (Knihovna roku 2009) - knihovnice Kateřina Trundová a Obce Tučín (Vesnice roku 2009) - starosta Jiří Řezníček
* 13.30 Oběd
* 14.30 Procházka obcí, návštěva knihovny, výměna zkušeností
* 15.30 Ukázky ze zajímavé činnosti knihoven v Pavlovicích a Radslavicích
* 18.00 Večeře
* 19.00 Společné posezení, představení zúčastněných knihoven, neformální výměna zkušeností - vše doplněno zajímavou činností hostitelů a krajovými specialitami
* 22.00 Odjezd do Osečanky

 

Sobota 18. 9. 2010

* 7.00 Snídaně
* 8.00 Návštěva obce Tučín ( Vesnice roku 2009)
* 9.30 Lipník nad Bečvou - prohlídka Městské knihovny a pamětihodností města
* 14.00 Odjezd domů (podle potřeby odjezd z Lipníka nad Bečvou nebo Přerova)

 

 

Organizační pokyny

Program zahájíme ve 14. 00 hodin v Městské knihovně Přerov
Nocleh a stravování jsou zajištěny v Motorest Osečanky (Osek nad Bečvou). Na základě programu je počítáno ve čtvrtek s večeří, v pátek - plná penze, v sobotu snídaně a oběd Jízdné do místa semináře a vstupenky do hradů a zámků si hradí každý sám.

Účastnický poplatek:

* individuální člen SKIP 1.050,- Kč
* nečlen SKIP 1.250,- Kč

 

Kapacita ubytování je omezena a proto neváhejte se zasíláním závazných přihlášek a včasným zaplacením účastnického poplatku ( pokud se nakonec akce nezúčastníte a neseženete náhradníka, platíte 30% storno poplatek ) - rodinní příslušníci jsou vítáni !!!

 

Závazná přihláška na seminář Co venkovské kniohovny umějí a mohou - VI. - Pavlovice u Přerova 16. - 18. 9. 2010:

Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Adresa pracoviště:
Telefon :
E-mail:

Individuální člen SKIP:
ANO
NE

Přijedu osobním automobilem:
ANO
NE


Zdroj:http://skip.nkp.cz/odbSVvenkovVI.htm


  -  Termín přidání novinky30.9.2023 15:50  -  Přidat komentář