CENA MAXE BRODA

Společnost Franze Kafky vyhlašuje 17. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej. Soutěž je určena studentům středních škol.

 

Témata:

  • FRANZ KAFKA. DOPIS OTCI.
–  Esej o výchově (téma č. 1)
–  Rodiče a děti. Rodinné vztahy dnes a před sto dvaceti lety (téma č. 2)
–  Můj dopis otci (téma č. 3)
  • KLADY A ZÁPORY SOCIÁLNÍCH SÍTÍ
  • NA INTERNETU (téma č. 4)   
  • MOJE PŘEDSTAVA MATURITY (téma č. 5)
 
 
Účastníci zašlou či přinesou svůj text v pěti kopiích do 4. dubna 2011 na adresu: Společnost Franze Kafky, Široká 14, 110 00 Praha 1.

Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční do konce školního roku 2010/2011
Případné další informace jsou k dispozici též na telefonním čísle 224 227 452 (Společnost Franze Kafky); 
e-mail: uherkova@franzkafka-soc.cz ; http: //www.franzkafka-soc.cz.
Účast v soutěži je limitována věkem (20 let), přihlásit se mohou i mladí lidé, kteří žádnou školu nenavštěvují.   
Na příspěvku neuvádějte prosím jméno autora, přiložte ho se svou adresou (případně adresou školy, kterou navštěvujete), údajem o věku a telefonním číslem na samostatném listu. 
Délka textu je omezena na 5 stran.
 
 
Cena Maxe Broda je dotována: 
1. místo – 6 000 Kč 
2. místo – 3 500 Kč
3. místo – 2 000 Kč

Zdroj:http://www.franzkafka-soc.cz


  -  Termín přidání novinky28.9.2023 04:24  -  Přidat komentář