III. ročník Mobelovy ceny

Termín konání: 25. 11. 2010 - 31. 3. 2011

 

Alois Marhoul vypisuje 3. ročník Mobelovy ceny. Přihlásit se mohou čeští autoři, jimž v roce 2010 vyšla básnická knížka.

 

Podmínky: autoři, jejich manažéři, ctitelé nebo nakladatelé zašlou na adresu Alois Marhoul, 252 04 Čisovice 123, jeden výtisk básnické sbírky, kontaktní adresu, telefon a e-mailovou adresu autora (samozřejmě s jeho souhlasem!)
Uzávěrka soutěže je 31. března 2011.

 

Autor, který ohromí Mobela (viz předcházející dva ročníky), obdrží plaketu Mobelovy ceny, dále mohou být udělena Mobelova uznání, případně pochvaly.
O místě a termínu předání budou ocenění autoři včas informováni.

 

Mobelovu cenu za rok 2008 získal Lubomír Brožek za sbírku Paměť ohně.
Mobelovu cenu za rok 2009 získal Jiří Žáček za sbírku Třetí poločas.
Mobelovo uznání získala Magdalena Pokorná za sbírku Vyznání.
Mobelovy pochvaly obdrželi: Vladimír Stibor, Martin Vídeňský, Pavel Weigel, Jakub D. Kočí, Petr Musílek, Ivan Fontana, Michal Maršálek, Jarmila Hannah Čermáková, Alena Riedlová Slepičková a Karla Krátká. 


Zdroj:http://www.obecspisovatelu.cz/iii-rocnik-mobelovy-ceny/


  -  Termín přidání novinky30.9.2023 14:51  -  Přidat komentář