Výstava o Jaroslavu Seifertovi

Místo konání: Ústřední knihovna Centrální hala
Akce probíhá od 09:00 do 20:00
Vstupné zdarma
Určené zejména pro: dospělé.
 

 Ústřední knihovna připravila výstavku věnovanou dílu českého básníka, spisovatele a překladatele Jaroslava Seiferta, který by se letos v září dožil 110 let. Ve skleněných vitrínách jsou vystaveny fotografie rodiny Jaroslava Seiferta, knihy básnické i odborné knihy literárních vědců, ukázky textů i dobové výstřižky z tisku. Výstavka je pro vás připravena v centrální hale Ústřední knihovny do soboty 26. února. Těšíme se na vás!
 

 

Ze života Jaroslava Seiferta

Jaroslav Seifert nebyl příliš pilným studentem a tak středoškolská studia nikdy nedokončil. V roce 1921 mu vychází první básnická sbírka Město v slzách. Vstupuje do spolku levicově smýšlejících avantgardních umělců Devětsil. Kromě Seiferta do spolku patřili třeba také Karel Teige,Vítězslav Nezval, Vladislav Vančura nebo Adolf Hoffmeister. Vstoupil do Komunistické strany, ze které ho roku 1929 vyloučili.

Výhradně literatuře se začal věnovat v roce 1949, ale možnosti vydávání byly omezené. Situace se ještě zhoršila v 50. letech, kdy kriticky vystoupil proti vlivům politiky na kulturu. V letech, kdy se politická situace v Československu zlepšila, byl předsedou Československého svazu spisovatelů.

Normalizace po roce 1970 ho pak donutila k ústupu do ústraní. Podepsal Chartu 77 a jeho dílo vycházelo převážně v samizdatu. Nejvyššího literárního ocenění se mu dostalo v roce 1984, kdy obdržel Nobelovu cenu za literaturu. Jaroslav Seifert zemřel 10. ledna 1986 v Praze.

 


Zdroj:http://www.mlp-new.cz/cz/akce/e2069-vystava-o-jaroslavu-seifertovi/


  -  Termín přidání novinky4.3.2024 06:22  -  Přidat komentář