Březen - měsíc čtenářů 2011

V centru zájmu Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (dále jen SKIP) je čtenář a čtení ve všech jeho formách.

Cílem této akce je nabídnout čtenářům co největší kontakt s autory a překladateli literárních děl i odborné literatury. V rámci Maratonu čtení v letošním březnu a potom v budoucnu pravidelně každý rok oceňovat nejlepší čtenáře (SKIP) a vybrat „Čtenáře roku“, zjistit situaci s reálným ne/čtenářstvím v ČR zjistit, proč k nám (SKIP) čtenáři nechodí a změnit naše prostředí, fondy, služby, sebe. Posilovat společenský význam a prestiž četby, propagovat činnost knihoven a informačních center, nabídnout moderní služby knihoven 21. století, propojit čtenáře, organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dát o sobě vědět.

 

Celou akci pořádá a vyhlašuje:  Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP)

 

Hlavní aktivity:

1. Maraton čtení

 Cílem této nové akce je dosáhnout toho, aby v průběhu BMČ knihovny nabídly svým  čtenářům a dalším návštěvníků co největší kontakt s autory a překladateli literárních  děl i odborné literatury. Jednalo by se o různé formy setkání, diskusí a besed s autory  a zejména autorská čtení případně besed o literatuře. SKIP a Skanska podpoří  letošní Maraton čtení finančně. Každá knihovna (člen SKIP), může požádat o finanční  podporu na úhradu jízdného a honoráře vystupujícího autora či lektora. Celková výše  finanční podpory, která bude rozdělena mezi knihovny, bude činit 150 000,- Kč.

(podrobné informace a pravidla soutěže naleznete zde)

 

2. Čtenář roku

 V letošním roce bychom v knihovnách rádi založili novou tradici – oceňování  nejlepších čtenářů. Uvítali bychom, kdyby knihovny v letošním březnu a potom  v budoucnu pravidelně každý rok oceňovaly své nejlepší čtenáře a našly svého  „Čtenáře roku“. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby  a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají a podporují. Základním kritériem  pro výběr Čtenáře roku bude počet výpůjček konkrétního čtenáře za uplynulý rok, jak  je vykázán ve výpůjčním systému.

(podrobné informace naleznete zde)

 

3. Anketa (průzkum) ne/čtenářů

Průzkum by se měl obracet speciálně k lidem, kteří buď nečtou (a zjistit proč), nebo ke  čtenářům, kteří čtou, ale nechodí do knihovny (a zjistit proč). Šetření by mělo být  kvantitativního rázu, čísla by měla být zajímavá pro média. Při hlubším průzkumu  výsledky mohou být zajímavé též pro knihovny (a partnery). Průzkum může přinést  informace o tom, co čtenářům/neuživatelům v knihovně chybí, o procentu nečtenářů  v populaci, event. o možnostech toto procento měnit. Anketa (průzkum) by mohl mít  propagačně kampaňovitý dopad, s využitím i lokálním apod. Realizace je v jednání.

 

4. Týden čtení aneb „Čtení sluší každému“ (7.-13.3. 2011)

Děti čtou seniorům a naopak, zdraví nemocným a naopak, soutěže v rychlém čtení (ověřování obsahu), kritické čtení (kurzy, ukázky), ukázky digitalizovaných knih a čtení z nich, čtení v cizích jazycích (zainteresování učitelů, menšin…), non-stop čtení, čtení na netradičních místech (na střeše, na věži, v jeskyni, na stromě, ve vlaku, v tramvaji… ) a v netradiční hodinu (o půlnoci na náměstí), čtení netradičně v knihovně (postele, gauče, váledla – možnost spojit s novým vybavením a novými pravidly v knihovně, zkrátka čtení čehokoliv z čehokoliv a kýmkoliv – dle praxe, zkušeností a nápadů. Hlavně masivně a po celý týden.

 

5. Nové služby knihoven

Zavádění nových služeb a výhod pro uživatele (registrované i neregistrované), nové a netradiční typy akcí, setkání se čtenáři, kteří k nám (zatím) nechodí – besedy na téma proč a co s tím; snáze: ve školách, organizacích, institucích, komplikovaněji – oslovení jednotlivců.

 

6. BIBLIOWEB 2011

Dvanáctý ročník soutěže o nejlepší webové stránky knihoven. Soutěž je podporována Asociací krajů ČR.

 

Nápadník akcí z minulého roku zde

Celá akce trvná od 1.3.2011 do 31.3.2011


Zdroj:http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/brezen-mesic-ctenaru-2011-1


  -  Termín přidání novinky28.9.2023 03:26  -  Přidat komentář