19.5. – 1.6.2010 Kde končí svět?

Kde končí svět? 2010

 

    Projekt Klubu dětských knihoven SKIP „Kde končí svět“ vstoupil v roce 2009 do sedmého ročníku s mottem: Jakou barvu má svět? Svět není černobílý a není jednoznačný jako dobro a zlo, pravda a lež. Je různorodý, barevný a děti černé, žluté, bílé v něm mohou zažít pestrá dobrodružství. Někdo miluje černý humor, jiný čte rád červenou knihovnu. Jeden má rád Červenou Karkulku, druhému zčervenají tváře vzrušením nad stránkami O Bílé Karolíně a Černé Karolíně, O Zlatovlásce či O růžovém kocourovi. Široké a dobře známé téma dává knihovnám prostor k aktivitám pro děti: mohou si hrát se štětcem a barvičkami; s barvami v názvech knížek, ve jménech spisovatelů; zamyslet se nad symbolikou barev; položit si otázku, zda mají barvu slova, zda mohou barvy léčit; co je bílého na Bílé sobotě, jaké to je být barvoslepý, jaké vidět svět očima psa a jaké je vůbec nevidět; jakou barvou si vymalovat knihovnu; zda mohou ublížit růžové brýle a černé myšlenky, zda jsou horší černé díry ve vesmíru než bílá místa naší (literární) paměti...

 

    Jednotlivých etap se pravidelně zúčastňuje 100 až 120 veřejných knihoven v České republice a tisíce dětí, probíhají regionální či krajové přehlídky nejzajímavějších aktivit a setkání dětských čtenářů a doprovázejících knihovnic. Taková setkání se budou konat

 

-    v Plzeňském kraji, kde se budou prezentovat nejlepší soutěžní aktivity z kol místních a bude vybrán rytíř Řádu krásného slova za Plzeňský kraj. Delegace z každé knihovny (děti+ knihovnice) přijede v jiné barvě a dohromady vytvoří duhu; každá také připraví pro ostatní barevný dárek (barevnou báseň, barevnou zdravici, barevný úkol (hádanku, soutěž, pohádku...). Nejlepší děti budou odměněny. Součástí akce bude výstava dětských kreseb a vydání sborníčku dětských literárních prací. Akce je doplněna kulturně vzdělávacím programem pro děti;

 

-    v Pardubicích za Východočeský region (kraj Pardubický, Královéhradecký a část kraje Vysočina). Kromě předávání cen je pro všechny účastníky připraven výchovně vzdělávací program. Součástí bude rovněž výstava vítězných prací výtvarných soutěží v Krajské knihovně v Pardubicích. Jako doprovod dětí na tomto setkání jsou vybrány knihovnice, aktivní členky KDK SKIP;

 

-    V Turnově a na hradě Valdštejnu jako slavnostní ukončení dvouletého projektu výchovy ke čtenářství; setkání bude spojené s regionální přehlídkou nejlepších aktivit; vyhlášením nominace na rytíře Řádu krásného slova za region; zahájením výstavy nejlepších prací z projektu na Valdštejnu. Akce bude propojena s literárně vlastivědným putováním k 200. výročí narození K.H.Máchy v projektu Krajem kráčel poutník – Po stopách Máchovy Krkonošské pouti, s prohlídkou hradu, event. putováním na zámek Hrubá Skála ad.

   

    Vítězové všech regionálních přehlídek se pak účastní slavnostního setkání v Zrcadlové kapli Klementina, které bude spojeno s pasováním rytířů Řádu krásného slova (krajští vítězové) z řad dětí a také z řad spisovatelů a interpretačních umělců. Slavnostní vyhlášení výsledků 7. etapy projektu proběhne 1.6.2010 v Praze. O dotaci žádáme především na cestovní náklady dětí, event. ve výjimečných případech též doprovázejících knihovnic, a vstupné; v malé míře pak na materiál, zajištění některých služeb, pronájem a tisk sborníčků. SKIP zajišťuje občerstvení, kulturní program a drobné dárky všem dětem a další náklady projektu.

 

Termín konání akce, počet dní
19.5. – 1.6.2010, 5 dní

 

Místo realizace projektu
Plzeň, Pardubice, Turnov a okolí (Zlatá stezka Českého ráje, hrad Valdštejn, zámek Hrubá Skála...),
Praha

 

Počet účastníků
cca 100 v Plzni, 80 (60 dětí, 20 knihovnic) v Pardubicích, 100 v Turnově, 150 dětí a doprovod cca 40 dospělých v Praze

 

Vložné
200,- Kč (dospělí) v Pardubicích, ostatní části akce jsou bez vložného

 

 

Přiloženy odkaz projektu z minulých let (2005/2007)

Odkaz se nachází v Knihovně u Mokřinky, obec Mokré. Zejména doporučejeme Výsledky reportáží o Bludičce.

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=CZ&oid=402568


Zdroj:http://skip.nkp.cz/akcSvet2010.htm


  -  Termín přidání novinky30.9.2023 15:22  -  Přidat komentář