20.-22.5.2010 Literární Šumava 2010

Literární Šumava 2010

 

Čtrnácté setkání jihočeských a západočeských knihovníků věnované minulosti i současnosti Šumavy a okolí. Akce je střídavě pořádána plzeňskou a jihočeskou regionální organizací SKIP. Program je věnován poznávání regionu a aktivnímu využívání práce s regionální literaturou. V rámci celoživotního vzdělávání knihovníků je podnětem k zájmu o region, rozšiřuje znalosti o něm a přispívá k navázání nových kontaktů mezi knihovníky obou krajů. V tomto roce se chceme seznámit s historií, památkami a osobnostmi krajiny na rozmezí Prachaticka a Strakonicka. Z Netolic, kde navštívíme knihovnu, muzeum a archeopark, zamíříme přes zámek Kratochvíle, do Bavorova a na hrad Helfenburg. Do Strakonic doputujeme se zastávkou ve skanzenu Hoslovice. Putování krajinou doplňuje bohatý program přednášek o historii a slavných osobnostech navštívených míst.

 

Termín konání akce, počet dní
20.-22. května 2010, 3 dny

 

Místo realizace projektu
Netopíce


Počet účastníků
35

 

Vložné
člen SKIP 1 200,- Kč nečlen SKIP 1 500,-Kč


Zdroj:http://skip.nkp.cz/akcLitSum2010.htm


  -  Termín přidání novinky23.9.2023 18:49  -  Přidat komentář