73%

Tomáš Halík

Tomáš Halík
Tomáš Halík
Národnost:ČeskáČeská
Narozen:01.06.1948 (Praha)
Věk:75
Pohlaví:Muž Muž

Životopis

mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D.

Narodil se 1.6.1948 v Praze.

1966-71 studium sociologie a filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; PhDr. 1972. (1968 semestr na University of Wales v Británii). 1984 atestace z klinické psychologie.

Teologii studoval v tajných kurzech v Prahy (žák Josefa Zvěřiny) a po r. 1989 postgraduálně na Papežské Lateránské univerzitě v Římě (ThLic); habilitace z praktické teologie na Papežské teologické fakultě ve Wroclawi (Dr.hab. v teologii). 1992 habilitace pro obor sociologie na FSV UK, v r. 1993 jmenován docentem, v r. 1997 profesorem Univerzity Karlovy.

Do r. 1989 z politických důvodů nemohl přednášet na vysoké škole, pracoval jako psycholog v průmyslu a později jako psychoterapeut drogově závislých (1984-90). Působil v kulturním a náboženském disentu - v "bytových seminářích" a samizdatu. 1978 byl tajně vysvěcen (v bývalé NDR) na kněze a v 80tých letech patřil k nejbližším spolupracovníkům kardinála Tomáška.

V letech 1990-93 byl generálním sekretářem Biskupské konference ČR a pedagogem KTF UK ; Jan Pavel II. ho jmenoval konzultorem Papežské rady pro dialog s nevěřícími.

Nyní je profesorem sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, rektorem univerzitního kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze (od února 1990) a prezidentem České křesťanské akademie (od prosince 1990).

Po r. 1989 navštívil všech šest kontinentů - podnikl studijní cesty, příp. přednášel na pozvání zahraničních univerzit v řadě zemí Evropy, v USA, v Latinské Americe, v Asii (Indii, Japonsku, Taiwanu) a Africe (Egypt); 2002 se účastnil expedice do Antarktidy. Jako hostující profesor působil na univerzitě v Pittsburgu (1999), na univerzitách v Oxfordu (2001) a Cambridge (2003). Účastnil se rozhovorů s představiteli různých křesťanských církví, judaismu, islámu, buddhismu a hinduismu. Je členem Evropské akademie věd a umění a řady domácích i zahraničních vědeckých společností. Publikoval přes 200 prací - knih i článků - doma i v zahraničí. Jeho knihy byly přeloženy do němčiny, polštiny, italštiny a španělštiny.

Byl vyznamenám americkou Cenou tolerance za r. 2002 a rakouskou Cenou kardinála Königa za r. 2003. Byl externím poradcem prezidenta republiky Václava Havla.

Angažuje se i ve veřejném životě, v občanských a charitativních iniciativách, působí v médiích; vyslovuje se pro toleranci a dialog mezi příslušníky různých národů, ras, náboženství a politického přesvědčení, vyjadřuje se k otázkám politické, hospodářské a vědecké etiky. Ve své vědecko-pedagogické práci se zaměřuje hlavně na filozofii a sociologii náboženství, vztah náboženství, kultury a politiky a otázky evropské kulturní identity.


Knihy

Počet knih: 11 

Komentáře

Zatím nebyl napsán žádný komentář

Přidat komentář

Fotografie

Tomáš Halík
Tomáš Halík
Tomáš Halík
Tomáš Halík
Tomáš Halík
Tomáš Halík
Tomáš Halík
Tomáš Halík
Tomáš Halík
Tomáš Halík
Tomáš Halík
Tomáš Halík
Přidat fotografii

Odkazy

Zatím nebyl vložen žádný odkaz

Přidat odkaz

Hodnocení

HodnoceníUživatelČas hodnocení