Provozní podmínky

Provozní podmínky a pravidla používání Knižní databáze (dále jen server)

Tato pravidla využívání serveru jsou závazné v plném znění pro všechny registrované členy. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit. Účinnost nových změn je od okamžiku jejich zveřejnění. Členové tyto pravidla musí dodržovat vždy po celou dobu registrace a používání systému.

1. Základní ustanovení

 • 1.1 Server ani jeho autoři nenesou žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé používáním systému a to v jakémkoliv rozsahu. Používání serveru se děje tak na vlastní riziko.
 • 1.2 Členové serveru (dále jen členové) s těmito podmínkami plně souhlasí a nesou za jejich porušení plnou zodpovědnost tím, že se zaregistrovali a jsou členy tohoto systému.
 • 1.3 Za nový komentář, prosbu, vzkaz apod. v diskusním fóru odpovídá člen. Za jejich pravdivost nebo porušování platných zákonů české Republiky těmito texty nenese server žádnou zodpovědnost. Případnou škodu nahradí registrovaný člen serveru.
 • 1.4 Server si vyhrazuje právo provádět případné změny ve službách, údajích apod., které již jsou používány členy.
 • 1.5 Server si vyhrazuje právo kdykoli zrušit jakýkoli účet nebo vytvořenou službu bez udání důvodů.
 • 1.6 Provozovatel serveru má právo zasílat na email členů serveru zprávy s reklamním obsahem.
 • 1.7 Provozovatel serveru má právo zasílat na email členů také emaily z nabízených služeb.
 • 1.8 Člen souhlasí s tím, že se jeho údaje a všechno co na serveru vytvořil (recenze,komentáře apod.) budou na serveru zobrazovat i po zablokování účtu.

2. Registrace a nastavení

 • 2.1 Člen ručí za správnost údajů, které vkládá při registraci. Zejména svoji emailovou adresu, na kterou mu přijde heslo pro dokončení registrace.
 • 2.2 Při registraci je nutno zadat správně email, viz bod 2.1.
 • 2.3 Člen souhlasí, že údaje, které později v dalších ustanoveních uvede (jméno, příjmení, adresa, telefon, informace o své osobě a další) jsou správné a budou uvedeny uvedeny v infomarích o členovi (kromě adresy bydliště, ta zůstane utajena - nezveřejněna). Tyto údaje jsou k dispozicím všem internetových návštěvníkům bez postihu.
 • 2.4 Za svou fotku nahranou na server nese odpovědnost člen a server zůstává nedotčen.

3. Ustanovení a právo serveru

 • 3.1 Člen souhlasí, že mu budou chodit na email, všechny příspěnky z nástěnky, pokud si to nepřeje, může to kdykoliv změnit ve vlastní sekci nastavení.
 • 3.2 Server neodpovídá za soukromou recenzi člena, za tu a případně jakékoliv vzniklé škody nese člen serveru plnou zodpovědnost. Server zůstává bez dotčení.
 • 3.3 Člen se zavazuje k tomu, že bude psát poctivé komentáře, které nesou jeho názor a hodnotit spravedlivě. V komnetářích nebude používat vulgární výrazy apod. Více se dočte přímo při přidávání komentáře.
 • 3.4 Server neodpovídá za obsah bazaru člena, za tu a případně jakékoliv vzniklé škody nese člen serveru plnou zodpovědnost. Server zůstává bez dotčení.
 • 3.5 Server neručí za bezchybnost systému, i když se o to usilovně snaží, a proto za jakékoliv chyby či poškození člena, nenese server žádnou zodpovědnost.
 • 3.6 Pokud člen odesílá do redakce pomocí formuláře popis ke knize anebo biografii k osobnosti, tak odesláním souhlasí s publikováním textu na tomto serveru a server dostává práva na publikování totoho textu. Člen ručí za to, že je autor toho textu. Autor jej může dále použít k jakémukoliv účelu a šířít dále. Nesmí však nikdy a nikomu udělit výhradní licenci. Člen souhlasí také s tím, že server s textem může zacházet dle libosti a umístit jej do hromadného emailu nebo na hlavní stránku. Server nenese za text odpovědnost, za tu nese odpovědnost člen, zejména původ. Redakce si vyhrazuje právo, že může texty mírně upravit a opravit, avšak do té míry, aby byla zachováná původní koncepce.
 • 3.7 Provozovatel serveru si vyhrazuje právo nezařadit přidávané odkazy na stránky do seznamu odkazů bez udání důvodu. Do seznamu odkazů též nebudou zařazeny odkazy na stránky, které jsou svým obsahem v rozporu se zákony ČR. Provozovatel také nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah v seznamu odkazů stránek u jednotlivých knih a spisovatelů.
 • 3.8 Provozovatel serveru si vyhrazuje právo zablokovat nebo smazat jakýkoliv účet bez udání důvodu.

4. Závěrečná ustanovení

 • 4.1 Každý řádně registrovaný člen má právo a možnost odmítnout jakoukoliv změnu v tomto ustanovení tím, že zablokuje svůj účet v sekci nastavení - Zablokovat účet. Poté se již nebude moci pod tímto přihlašovacím jménem (login) přihlásit.
 • 4.2 Veškeré úkony, které člen na serveru udělal zůstanou beze změn.
 • 4.3 Potvrzením registrace bere člen na vědomí tyto provozní podmínky.