71%

Dějiny vzdělávání od antiky po Komenského

Dějiny vzdělávání od antiky po Komenského
Dějiny vzdělávání od antiky po Komenského
Autor:
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
Dějiny vzdělávání od antiky po Komenského
Dějiny vzdělávání od antiky po Komenského
Nakladatel:Vydavatelství UJAK Praha
ISBN:978-80-86723-74-7
EAN:9788086723747
Termín:
Pořadí vydání:1.
Místo:Praha
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Rozsah (počet stran):240
Materiál:kniha

Anotace

Studijní text "Dějiny vzdělávání od antiky po Komenského" analyzuje vývoj pedagogické teorie a praxe. Uvádí studenty do problematiky výchovy a vzdělávání v antických starověkých státech, charakterizuje proměnu středověkého způsobu myšlení, které ovlivnilo celkovou koncepci evropské vzdělanosti na dlouhá staletí. V souvislosti s vývojem společnosti publikace popisuje návrat renesance a humanismu k původním antickým ideálům. Současně se také věnuje období reformace a protireformace. Závěrečná část přináší rozbor pedagogického odkazu muže, jehož dílo stojí na přelomu epoch středověku a novověku, významného reformátora Jana Amose Komenského.Jednotlivé kapitoly hodnotí přínos významných osobností, které se zasloužily o rozvoj výchovy, školy a pedagogiky a zanechaly na tomto poli dědictví, jež by nemělo být zapomenuto. Součástí textu jsou přílohy obsahující časovou přímku a srovnávací tabulky českých a světových dějin v souvislosti s vývojem pedagogické teorie. Každé sledované období je navíc přehledně zpracováno ve formě mentální mapy.Publikace je určena nejen studentům pedagogických a dalších společenskovědních oborů, ale i širší veřejnosti, neboť poukazuje na vývoj vzdělanosti, která dala základ celé evropské společnosti.

Žánr a kategorie knihy Dějiny vzdělávání od antiky po Komenského

Učebnice » Učebnice pro střední školy