85%

Spasticita

80-7345-042-9
80-7345-042-9
Autor:
Podtitul:Mechanismy, diagnostika, léčba
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
80-7345-042-9
80-7345-042-9
Nakladatel:MAXDORF
ISBN:80-7345-042-9
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Rozsah (počet stran):423
Formát (výška x šířka):210 x 148 mm
Vazba:pevné desky, papírový potah (eventuálně s laminem), bez přebalu
Materiál:kniha
Edice:Jessenius

Anotace

Spasticita je fenomén, který je v českých neurovědách ještě stále vnímán spíše tradicionalisticky, jako pouhý symptom, a nikoliv specifická, komplexní porucha motoriky, která je dnes nazývána „spastic movement disorder“. Ve skutečnosti je moderně definována jako komplexní porucha svalového tonu (hypertonie), která je způsobena zvýšením tonických napínacích reflexů (stretch reflex), které je závislé na rychlosti pasivního protažení. Toto zvýšení tonických napínacích reflexů je přímým důsledkem abnormálního zpracování („processing“) proprioceptivních impulzů, vedených proprioceptivními vlákny tříd Ia a Ib. Patofyziologický koncept spastického hypertonu byl v posledních letech opakovaně upravován a „upgradován“, protože, vzhledem ke kusým znalostem v oblasti hemisferální, kmenové i míšní senzomotorické intergrace, jejíž poruchou (mimo jiné) spasticita vzniká, jde o jeden z nejsložitějších konceptů v oblasti poruch motoriky. Obecně lze konstatovat, že normální, fyziologický svalový tonus závisí na úplné paritě inhibičních vlivů na tzv. rychlý napínací (stretch) reflex, a excitačních vlivů (někteří autoři udávají, že spíše „facilitačních“) na alfa- a gama-motoneurony svalů – extenzorů. Klasikým konceptem patofyziologie spasticity je koncept Brownův z r. 1994, modernizovanou verzí je již komplexní koncept Sheeanův publikovaný v roce 2002. Je-li spasticita řazena ke komplexním motorickým poruchám, dyskinezím, či prostě „movement disorders“, je nutno především uvést, že je patrně jednou z poruch v této kategorii nejčastějších. Proto se domníváme, že je nejvhodnější čas k vydání monografie, mapující současné pohledy na patofyziologii, klinické projevy, diagnostiku a léčbu této poruchy. Kniha je předpokládána jako velmi podrobná monografie, ve které budou jednotlivé aspekty zpracovány vysoce erudovanými odborníky v dané problematice (neurologové specializovaní v motorických poruchách, neurochirurgové, ortopedi, dětští neurofyziologové, sexuolog apod.) Zároveň je na závěr knihy řazena kapitola, zabývající se praktickými aspekty péče o pacienty trpící spasticitou, a to jak dětské, tak i dospělé. Tato kapitola bude zpracována lékaři, kteří mají každodenní zkušenost s péčí o tyto pacienty.

Žánr a kategorie knihy Spasticita

Naučná » Medicína