86%

Božská komedie

Božská komedie
Božská komedie
Autor:
Podtitul:Božská komedie
Originál:La Divina Commedia
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání italština italština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru

Obsah

Danteho božská komedie je bezesporu jedním z nejvýznamnějších děl italské renesanční literatury, ale je také dílem, jež v mnoha ohledech předbíhá dobu a oslovuje čtenáře až do současnosti. Je rozděleno do 3 částí. Peklo, Očistec a Ráj. Základním dějovým motivem je cesta Danta Alighieriho napříč peklem, očistcem a nakonec rájem, kde se má setkat se svojí vysněnou celoživotní láskou, šlechtičnou Beatricí. Na počátku cesty potkává Dante římského básníka Vergilia, kterého vyslala Beatrice a který se mu stává věrným průvodcem. Postupně procházejí předpeklím, prvním okruhem pekla, kde pykají všichni nekřtění pohani, a tak dále: druhý okruh – smyslnost, třetí – obžerství, čtvrtý – lakomci, pátý – prchlivci, sedmý – kacíři, osmý – vrahovi a lupiči, sebevrahové, rouhači, sodomiti, lichváři, osmý – svůdníci, pochlebníci, svatokupci, pokrytci, hadači, čachráři, zloději, lstivci, falšovatelé, svárlivci, devátý – zrádci příbuzných, vlasti, důvěr... Ve středu Země projdou oba okolo samotného ďábla. Poté se vydávají štolou až na opačnou polokouli, kde leží očistec – hora určená k odčinění hříchů, na jejímž vrcholu se nachází pozemský ráj. Po výstupu na očistec a návštěvě všech sedmi jeho kruhů se Dante rozloučí s Vergiliem, který již dále nesmí, a setkává se s Beatricí, s níž stoupá k nebesům až do ráje. Ráj je taktéž rozčleněn na několik sfér podle stupně jakéhosi „osvícení“ (např: mudrci, spravedliví panovníci, ti, co zemřeli pro víru atd.). Na závěr se Dante s Beatricí ocitá v Empyreu – středu ráje, zde Dante jakoby procitá do nového rozměru, který již nedokáže popsat, a dílo končí. Vedle této dějové linie jsou hlavní náplní Božské komedie rozmluvy – ať již s Vergiliem či Beatricí, kteří Dantovi vysvětlují různé zákonitosti, nebo s mnoha dušemi v pekle, očistci i ráji. Tyto duše jsou slavné postavy historie i současníci autora – mocní i obyčejní, papežové, králové, básníci, měšťané či Dantovi příbuzní. V těchto často filozofických debatách formuluje Dante své názory na problémy jeho doby, ale i na základní otázky lidského života.

Teoretický rozbor:
Konkrétní kniha je výběrem, doplněným komentáři, jež rozebírají některé pasáže a urychlují a usměrňují děj. Vlastní dílo je psáno veršem (tzv. hendekasylabus) v ichformě.

Vydání

Žánr a kategorie knihy Božská komedie

Krásná literatura » Próza » Světová próza
Krásná literatura » Poezie » Světová poezie