61%

Stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy

978-80-86769-00-4
978-80-86769-00-4
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
978-80-86769-00-4
978-80-86769-00-4
Nakladatel:Informační centrum ČKAIT, s. r. o.
ISBN:978-80-86769-00-4
EAN:9788086769004
Termín:
Pořadí vydání:1.
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Rozsah (počet stran):376
Formát (výška x šířka):210 x 148 mm
Vazba:měkké desky, lepená brožura oříznutá po třech stranách
Materiál:kniha

Anotace

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací čnnosti, Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, novela Vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požedavcích na výstavbu a novela Vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požedavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu

Žánr a kategorie knihy Stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy

Odborná a technická literatura