62%

Fungující společnost

Fungující společnost
Fungující společnost
Autor:
Podtitul:Vybrané eseje o společenství, společnosti a politickém systému
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání angličtina angličtina
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
Fungující společnost
Fungující společnost
Nakladatel:Management Press
ISBN:80-7261-098-8
Termín:
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Překladatelé:Irena Grusová, Pavel Medek
Rozsah (počet stran):248
Formát (výška x šířka):235 x 165 mm
Materiál:kniha
Edice:Knihovna světového managementu

Anotace

Peter F. Drucker je široké odborné veřejnosti pravděpodobně nejvíce znám jako autor prací o managementu a podnikání. Tato témata ovšem nebyla ani první, ani tou nejpřednější oblastí, které věnoval svůj intelektuální zájem. Předmětem jeho prvořadé pozornosti byla problematika společenství, které jedinci poskytuje status, a společnosti, v níž jedinec nachází svou funkci.
Kniha Fungující společnost (s podtitulem Vybrané eseje o společenství, společnosti a politickém systému ji vydalo nakladatelství Management Press, váz., 248 str., doporučená cena 440 Kč, z anglického originálu přeložili Irena Grusová a Pavel Medek) přináší výbor z Druckerovy pětašedesátileté tvorby na téma společenství, společnosti a politické struktury, a představuje tak reprezentativní úvod do této oblasti jeho společenskovědního myšlení. (Tento výbor uspořádal a k vydání redakčně připravil autor osobně.)
Kniha je rozdělena do sedmi částí. Kapitoly prvních dvou částí z historického pohledu usilují o určení pojmu fungující společnosti ve vyspělém industriálním světě a institucí, jež by mohly obnovit duch společenství, jehož rozklad byl příčinou nástupu totalitarismu v Evropě (např. kapitoly Od Rousseaua k Hitlerovi, Konzervativní kontrarevoluce roku 1776, Konzervativní přístup, Selhání marxismu a další).
Třetí část se zabývá možnostmi a omezenými způsobilostmi státu v sociální a hospodářské oblasti. Obsahuje některé z Druckerových nejpůsobivějších textů věnovaných rozdílům mezi „velkým“ a efektivním státem (např. kapitoly Od národního státu k megastátu, Nemohoucnost státu, Již nikdy spásu prostřednictvím společnosti).
Kapitoly čtvrté části zkoumají nevládní, autonomní mocenská centra, jež se v rámci společnosti vytvářejí. Jde především o velké podnikové organizace, univerzity, odborové organizace, nemocnice a další organizace (např. kapitoly Nový pluralismus, Společnost organizací).
Pátá část obsahuje kapitoly z Druckerovy ve své době převratné práce na téma velké podnikové organizace jako společenské a politické, nikoli pouze hospodářské organizace (např. kapitoly Vlastnická správa a řízení podnikové organizace, Podniková organizace jako společenská instituce, Podniková organizace jako politická instituce).
Východiskem šesté části je nástup takzvaných „znalostních odvětví“ – Drucker v ní ukazuje obsah a význam posunu od společenské, ekonomické a politické struktury opírající se takřka výlučně o manuální práci ke společnosti, jejímž základem se stávají produktivní využití znalostí a takzvaní znalostní pracovníci (např. kapitoly Od kapitalismu ke společnosti znalostí, Produktivita znalostního pracovníka, Od informací ke komunikaci).
Sedmou, závěrečnou část knihy tvoří dlouhý esej Budoucí společnost, jejž autor napsal v roce 2001 a v němž se soustřeďuje na nově vznikající instituce a nové teorie, jejichž rozvoj je podněcován informační revolucí, a na společenské změny, k nimž přispívají.
Při výběru prací pro tento výbor a při jejich autorské redakci Peter Drucker volil spíše hledisko tematické než pouze chronologické. Kniha Fungující společnost, jak je ostatně pro Druckerovo dílo charakteristické, přináší silné intelektuální podněty nejen pro odborníky interdisciplinárního zaměření, ale i pro všechny ostatní přemýšlivé čtenáře.

Žánr a kategorie knihy Fungující společnost

Učebnice » Příručky pro studenty » Ekonomické obory