90%

Budoucnost konkurence

80-7261-126-7
80-7261-126-7
Autor:
Podtitul:Spoluvytváření jedinečné hodnoty se zákazníkem
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
80-7261-126-7
80-7261-126-7
Nakladatel:Management Press
ISBN:80-7261-126-7
Termín:
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Překladatel:Irena Grusová
Rozsah (počet stran):280
Formát (výška x šířka):235 x 165 mm
Vazba:vázaná
Materiál:kniha
Edice:Knihovna světového managementu

Anotace

Spotřebitelům je dnes k dispozici nepřeberné množství výrobků a služeb, a přesto v nich nenacházejí plné uspokojení. Vrcholová vedení firem mají na výběr z široké palety strategických možností, které však firmám přinášejí stále nižší hodnotu. Co tento paradox vypovídá o současné podobě a o budoucnosti konkurenčního jednání firem?
C. K. Prahalad, světově proslulý autor v oboru podnikové strategie, a jeho kolega Venkatram Ramaswamy ve své nejnovější knize Budoucnost konkurence, kterou s podtitulem Spoluvytváření jedinečné hodnoty se zákazníkem vydalo ve své prestižní edici Knihovna světového managementu nakladatelství Management Press (váz., 280 str., doporučená cena 410 Kč, z angl. orig. ji přeložila Irena Grusová), dokazují, že stojíme na prahu nového světa, v němž se sbližují až dosud odlišné role firmy a zákazníka a zásadním a zcela nevídaným způsobem se proměňují zdroje vytváření hodnoty.
Prahalad a Ramaswamy ukazují, že tradiční pojetí vytváření hodnoty, jehož středem a východiskem je firma, se otřásá pod tlakem stále zkušenějších, informovanějších, aktivnějších a organizovanějších zákazníků a také v důsledku sbližování a prolínání technologií a odvětví. Hodnota pro zákazníky již nespočívá ve výrobcích a službách, které jim jednostranně dodávají a poskytují firmy. Stále častěji a ve stále vyšší míře, říkají autoři, je hodnota vytvářena společně spotřebiteli a firmami.
Na základě široce založeného výzkumu a experimentování v oblasti spoluvytváření v mnoha různých odvětvích autoři představují nový přístup k vytváření hodnoty. Načrtávají rámec, v němž vzájemné součinnosti spotřebitelů a firem a jedinečné osobní zkušenosti spoluvytváření, umožňované a podporované technickou a sociální infrastrukturou, dovolují každému spotřebiteli spoluvytvářet a spolupřivlastňovat si jedinečnou hodnotu – spolu se sítí firem a různých společenství spotřebitelů.
Prahalad a Ramaswamy využívají velkého množství výmluvných příkladů firem, které experimentují s novými praktickými postupy, probírají klíčové stavební prvky spoluvytváření a ukazují, jak nové technologické a sociální způsobilosti podporují prostředí zkušenosti.
Efektivní konkurenční jednání vyžaduje, aby se vrcholoví vedoucí pracovníci firem soustřeďovali na vytváření nového strategického kapitálu. Manažerům se musí dostat možnosti zvyšovat vlastní efektivnost na základě prožitku zkušenosti s firmou v roli „spotřebitelů“, podmínek k rychlému vytváření nových znalostí, řízení kvality zkušenosti, možnosti výběrovým způsobem získávat okamžitý přístup k odborným způsobilostem, flexibilně a rychle měnit konfiguraci zdrojů a spolupracovat při vytváření hodnoty prostřednictvím sítí zkušenosti.
Kniha Budoucnost konkurence C. K. Prahalada a Venkatrama Ramaswamyho poukazuje na dosud nebývalé příležitosti k vytváření hodnoty a inovování, a naznačuje tak, jakým způsobem se vedoucí pracovníci firem mohou podílet na spoluvytváření budoucnosti.
Kniha vyšla v ediční řadě Knihovna světového managementu.

OBSAH KNIHY

Kapitola 1 Spoluvytváření hodnoty
Kapitola 2 Stavební prvky spoluvytváření
Kapitola 3 Zkušenost spoluvytváření
Kapitola 4 Inovování zkušenosti
Kapitola 5 Vytváření jedinečné osobní zkušenosti
Kapitola 6 Sítě zkušenosti
Kapitola 7 Trh jako otevřený prostor
Kapitola 8 Vytváření nového strategického kapitálu
Kapitola 9 Manažer jako spotřebitel
Kapitola 10 Rychlé vytváření znalostí
Kapitola 11 Strategie jako výsledek objevitelského přístupu
Kapitola 12 Vytváření nových způsobilostí pro budoucnost

Pomůcky pro samostatné bádání

Žánr a kategorie knihy Budoucnost konkurence

Učebnice » Příručky pro studenty » Ekonomické obory