89%

Jazyková komunikace v dějiných lidstva

978-80-86723-55-6
978-80-86723-55-6
Autor:
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
978-80-86723-55-6
978-80-86723-55-6
Nakladatel:Vydavatelství UJAK Praha
ISBN:978-80-86723-55-6
EAN:9788086723556
Termín:
Pořadí vydání:2.
Místo:Praha
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Rozsah (počet stran):128
Materiál:kniha

Anotace

Moderní doba přináší doslova překotný rozvoj mezilidské komunikace, ať už v osobním, soukromém životě, tak především ve veřejném prostoru. Komunikují se témata politická, ekonomická, obchodní, svrchované důležitosti nabývá masová komunikace v hromadných sdělovacích prostředcích – médiích, ale i komunikace reklamní a marketingová, na níž doslova stojí celý svět podnikání a obchodu. A přitom jde vlastně stále o totéž: chcete-li se uplatnit na trhu - zboží, informací, myšlenek - musíte umět své sdělení podat tak, aby vám bylo dobře rozumět, abyste zaujali své publikum a dokázali mu vštípit, že právě to vaše zboží, vaše myšlenky jsou nejen navýsost důležité, ale že je to publikum nezbytně potřebuje ke svému životu. K tomu ovšem slouží rétorika jako soubor řečnických a obecně veřejně-komunikačních schopností a dovedností.A protože žádná vědomost není osamocena, vždy navazuje na soubor předpokladů, má své dějiny, své kořeny, svůj vývoj, i rétorika je obor, který má hlubokou, pestrou a velice poučnou historii. Je dobré poznat, jakými cestami se ubírala veřejná komunikace v minulosti, protože toto poznání nám kromě jiného zprostředkuje důležité poučení: Shrňme je jednou lapidární větou – všechno už tu někdy bylo - mnohdy v lepší, dokonalejší, vytříbenější podobě, než o jakou se dnes často intuitivně sami pokoušíme. A proto: chceme-li dobře veřejně komunikovat, chceme-li být dobrými a úspěšnými řečníky, poznejme, jak vypadalo řečnictví v minulosti. Vyvarujeme se tím mnoha chyb a získáme nedocenitelnou zkušenost. Z toho je také patrné, proč vyučujeme rétoriku a dějiny jazykové komunikace na vysoké škole.Kam vlastně rétorika patří, jaké je její místo na poli společenských věd, jaké poznatky z psychologie, sociologie, ale i literatury či filosofie do ní přinášejí důležité podněty a jak naopak zpětně rétorika obohacuje ostatní společenskovědní obory. I proto je rétorika předmětem nezbytným pro vzdělání každého, kdo se chce v budoucnu zabývat veřejnou komunikací. V tom smyslu je také rétorika - při vší své historii - vlastně naukou navýsost moderní.

Žánr a kategorie knihy Jazyková komunikace v dějiných lidstva

Učebnice » Učebnice pro vysoké školy