91%

Chirurgická onkologie

Chirurgická onkologie
Chirurgická onkologie
Autoři:, Werner Hohenberger, Theodor Junginger, Peter Michael Schlag
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
Chirurgická onkologie
Chirurgická onkologie
Nakladatel:GRADA Publishing
ISBN:80-247-0720-9
EAN:9788024707204
Jazyk:Jazyk vydání čeština čeština
Rozsah (počet stran):880
Formát (výška x šířka):250 x 200 mm
Materiál:kniha

Anotace

Léčení maligních nádorů, zejména solidního typu, je současným základním úkolem operační medicíny, neboť chirurgický zákrok představuje mnohdy jedinou léčebnou možnost. Autoři v díle rozebírají celou problematiku onkologické chirurgie solidních tumorů, od nezbytných diagnostických rozvah až po kritická zhodnocení dosažených operačních výsledků. V oblasti onkochirurgie byla snaha zhodnotit stav získaných poznatků na základě Evidence Based Medicine. Chirurgická onkologie nejsou jen operativní postupy, ale zahrnuje všechny předoperační i postoperační postupy při léčbě solidních tumorů. Předložená kniha prokazuje, že právě v oblasti interdisciplinárních koncepcí neadjuvantních a adjuvantních postupů došlo v posledních letech k významnému vývoji, které naznačují, že i u pokročilejších tumorózních procesů budou možné dobré léčebné zásahy. Kromě hlavních autorů se na sepsání díla podílelo 48 dalších spolupracovníků.Publikace je určena chirurgům a dalším lékařům chirurgických oborů (např. gynekologům), onkologům a dalším.

Žánr a kategorie knihy Chirurgická onkologie

Naučná » Medicína » Chirurgie, ortopedie, traumatologie