75%

The Failure of Embankment Dams due to Overtoping

978-80-214-3527-8
978-80-214-3527-8
Autoři:, Jan Jandora
Jazyk (původní knihy):Jazyk vydání čeština čeština
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru
978-80-214-3527-8
978-80-214-3527-8
Nakladatel:Vysoké učení technické v Brně/nakladatelství VUTIUM
ISBN:978-80-214-3527-8
EAN:9788021435278
Termín:
Pořadí vydání:1.
Rozsah (počet stran):166
Vazba:měkké desky, brožura sešitá drátěnou sponkou
Materiál:kniha

Anotace

Účelem publikace je shrnout poznatky o odolnosti sypaných hrází proti porušení v důsledku přelití a o mechanismu jejich porušení a analyzovat jednotlivé metody modelování porušení sypaných hrází při jejich přelití. Teoretické postupy uvedené v této práci byly ověřeny experimentálním výzkumem porušení hrází přelitím a dále aplikovány na praktických příkladech přehradních i ochranných hrází. Publikace je členěna celkem do třinácti kapitol, z nich jednu tvoří úvod, osm kapitol se zabývá jádrem problematiky porušení sypaných hrází v důsledku přelití a posledních čtyři jsou podpůrné kapitoly, jejichž obsah ulehčuje čtenáři orientaci při čtení a dává přehled o dalších informačních zdrojích souvisejících s tématem publikace.

Žánr a kategorie knihy The Failure of Embankment Dams due to Overtoping

Učebnice » Učebnice pro vysoké školy