82%

Robinson Crusoe

Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
Knihu četloKnihu má v oblíbených
ČetloV oblíbených
11
Zkuste koupit knihu na KOSMAS.czPřidat komentářPřidat recenziPřidat odkazPřidat obálkuPřidat inzerát na knihu do bazaru

Obsah

Jedná se o fiktivní autobiografii, světově proslulý román představitele měšťanské kultury zlatého věku anglického klasicismu. V první osobě je vyprávěn příběh trosečníka, který po 28 let obývá pustý ostrov. Robinson Crusoe (vlastním jménem Kreutznauer) prožije po odchodu z domova, motivovaném touhou po dobrodružství, řadu příhod na moři, upadne do otroctví, po útěku se v Brazílii věnuje plantážnictví a obchodu s otroky.

Při plavbě do Afriky Robinsonova loď ztroskotá a on, který se jako jediný zachránil na pustém ostrově, začíná vlastníma rukama a s minimem prostředků zajišťovat svou existenci. Postupně se rozvíjející civilizovanost Robinsonova ostrovního života vyvrcholí v 25. roce pobytu, kdy se objektem jeho civilizačního úsilí stává lidská bytost (vzdělávání zachráněného divocha Pátka). Do vlasti se Robinson vrací po 35 letech na anglickém korábu, jehož kapitánovi pomůže potlačit vzpouru. Po 7 letech pobytu v Anglii shledává při opětovné návštěvě ostrova, na němž byli zanecháni vůdci vzbouřenců, že tu civilizace pokročila do stadia soukromého vlastnictví půdy.

Dílo do češtiny převyprávěl Josef Věromír Pleva - upravil přitom některé části knihy. Například dobu pobytu o samotě zkrátil na deset let, protože podle novodobých poznatků, které Defoe neměl, by Robinson musel zešílet nebo zdivočet. Při návratu se trosečník shledává s matkou, o které Pleva předpokládal, že byla poměrně mladá a mohla se dožít návratu syna. O Robinsonově obchodu s otroky Pleva nemluví a nepíše - podle jeho verze byl Robinson civilizovaným a humánním moderním člověkem, který neuznával otroctví a věřil v rovnost mezi lidmi.

Román je oslavou pozitivních lidských vlastností, neúnavného překonávání překážek, podnikavosti, lidské práce.

Forma deníku (ich-forma); děj výrazně potlačen (bez ústřední zápletky), dějové napětí jen v epizodách (záchrana Pátka, vzpoura na lodi); detailní popisy přírody, pracovních postupů a etických a náboženských úvah, romantický obraz všedního dne; vliv na vznik žánru tzv. robinsonád s motivem ztroskotání a postupného budování lidské existence.

Žánr a kategorie knihy Robinson Crusoe

Pro děti a mláděž » Komiks pro děti